تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال ژیلینا»

New kit since season 2016/17
جز (←‏top: اصلاح نویسه نادرست با استفاده از AWB)
(New kit since season 2016/17)
|فصل = ۲۰10-۱1
|رتبه = ۱
|الگوی دست چپ۱ =_bra10h
|الگوی بدن۱ =_bra10h_Nike black transparent
|الگوی دست راست۱ =_bra10h
|الگوی شلوارک۱ =_nike_plain_black_stripe
|الگوی جوراب۱ =
|دست چپ۱ = FFFF00CEFF00
|بدن۱ = FFFF00CEFF00
|دست راست۱ = FFFF00CEFF00
|شلوارک۱ = 008800CEFF00
|جوراب۱ = FFFF00CEFF00
|الگوی دست چپ۲ =_msk2010b
|الگوی بدن۲ =_msk2010b_white squares gradient
|الگوی دست راست۲ =_msk2010b
|الگوی شلوارک۲ =
|الگوی جوراب۲ =
|دست چپ۲ = 008800009E4F
|بدن۲ = 008800009E4F
|دست راست۲ = 008800009E4F
|شلوارک۲ = 008800009E4F
|جوراب۲ = 008800009E4F
}}
 
۱

ویرایش