تفاوت میان نسخه‌های «شماره استاندارد بین‌المللی کتاب»

ویرایش لید
جز (Huji صفحهٔ شمارهٔ استاندارد بین‌المللی کتاب را به شماره استاندارد بین‌المللی کتاب منتقل کرد: استفاده از ٔ در عنوان‌ها مرسوم نیست)
(ویرایش لید)
{{Infobox identifier
|name=شمارهٔ استاندارد بین‌المللی کتاب
|image= EAN-13-ISBN-13.svg
|image_caption=شابک ۱۳ رقمی
|acronym=شابک یا ISBN
|start_date={{Start date|1970}}
|organisation=سازمان بین‌المللی ISBNشابک
|digits=۱۳ (سابقاً ۱۰)
|check_digit=جمع وزنی