تفاوت میان نسخه‌های «ادیب بیضایی آرانی»

جز
{{ب|که سزد جانشین پیغمبر؟|هین بگو فاش در جوابم گفت}}
{{ب|که نشنید به جایش از پس مرگ|آن که در زندگی به جایش خفت}}
{{پایان شعر}}
 
غزلی را نیز چنین به پایان می‌برد که:
{{شعر}}
{{ب|جهان نمی‌برد از یاد نام بیضائی|هنوز بوی محبّت ز بیستون آید}}
{{پایان شعر}}