باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
گسترش امپراطوری مسلمان در سال‌های پس از درگذشت پیامبر آن منجر به ایجاد [[خلافت]]‌ها شد، که یک منطقه جغرافیایی وسیع را در بر می‌گرفت و [[Islamic missionary activity|فعالیت‌های تبلیغی]] خصوصاً از سوی [[امام]]ان، که به سادگی با جمعیت بومی برای انتشار آموزه‌های مذهبی در هم می‌آمیختند<ref>The preaching of Islam: a history of the propagation of the Muslim faith By Sir Thomas Walker Arnold, pp.125-126</ref> [[تغییر دین]] را شدت بخشید. این [[خلافت]]‌های اولیه، در پیوند با [[Islamic economics in the world|اقتصاد و دادوستند اسلامی]] و گسترش بعدی [[امپراتوری عثمانی]]، منجر به انتشار اسلام از [[مکه]] به سوی اقیانوس‌های [[اقیانوس اطلس|اطلس]] و [[اقیانوس آرام|آرام]] و ایجاد [[جهان اسلام]] شد. [[Islamic economics in the world|دادوستد]] نقش مهمی در انتشار [[اسلام]] در بخش‌های زیادی از جهان به ویژه [[اسلام در اندونزی|جنوب شرق آسیا]] شد.<ref>Gibbon, ci, ed. Bury, London, 1898, V, 436</ref><ref name="Berkey">Berkey, pg. 101-102</ref>
 
به تاریخ ژانویه ۲۰۱۱، ۱٫۶۲ میلیارد مسلمان در جهان وجود داشته‌اند<ref name="pewmuslim4">{{cite web |url=http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population |title=Executive Summary |work=The Future of the Global Muslim Population |publisher=Pew Research Center |accessdate=22 December 2011}}</ref><ref>{{cite web|url=http://features.pewforum.org/muslim-population/?sort=Pop2030 |title=Table: Muslim Population by Country &#124; Pew Research Center's Religion & Public Life Project |publisher=Features.pewforum.org |date=2011-01-27 |accessdate=2014-07-23}}</ref> with one out of five people in the world being Muslim,<ref>{{cite book | last = Hallaq | first = Wael | authorlink = Wael B. Hallaq | title = An introduction to Islamic law | publisher = [[انتشارات دانشگاه کمبریج]] | year = 2009 | isbn = 978-0-521-67873-5 | page = 1}}</ref> که اسلام را [[گروه‌های دینی اصلی|دومین دین بزرگ جهان می‌کند]].<ref>{{cite web|title=Religion and Public Life|url=http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/|website=Pew Research Center|accessdate=16 April 2016}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==