تفاوت میان نسخه‌های «نبرد سالامیس»

جز (تعبیر جنگ ترموپیل)
 
== جهت حمله به یونان ==
حمله خشایارشاه به یونان را عده‌ای از جهت همان رویدادهایی که هردوت گفته می‌دانند (که در زیر بیاید) عده‌ای هم به این عقیده‌اند که مملکتی که در مسیر قشون کشی و تصرف سرزمین‌ها در آمده به این راحتی‌ها از این مسیر خارج نمی شودوشود و خشایارشا هم خواسته به وسعت کشور اضافه کند.<br />
هردوت گوید:<br />
خشایارشاه در صدد استفاده از اختلافات داخلی [[یونانیان]] نبود و نمی‌خواست به این کشور حمله کند. اما اطرافیان وی از