باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
غدیر خم
Netherlands: Brill, ISSN 1573-3912, Page 844-850</ref>
 
او و ابوبکر طبق نقشه ای که از قبل کشیده بودند به واسطه یوسیله دختران خود پیامبر را زهر دادند و غدیر خم را فراموش کردند و خود به مسندفاطمه خلافتزهرا حمله کردند و فرزندش و خودش را نشستندکشتند.
 
و حضرت زهرا را که باردار بودند را کشتند
 
== خلافت ==
کاربر گمنام