تفاوت میان نسخه‌های «مجاهدین افغانستان»

ائتلاف هشتگانه شامل مجاهدین شیعه می‌شد که بیشتر به [[قوم هزاره]] تعلق داشتند:
* [[حزب‌الله افغان]]
* [[سازمان نصر]] به رهبری محمدحسینسید صدیقیحسین حسینی دره صوفی و [[عبدالعلی مزاری]]
* سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان به رهبری شیخ اکبری
* [[شورای انقلابی اتفاق اسلامی]] به رهبری سید علی بهشتی
۳

ویرایش