تفاوت میان نسخه‌های «شاهد احمدلو»

 
== بازیگر ==
=== سینمایی ===
* [[سرب (فیلم)|سرب]] - ۱۳۶۷
* طاقباز (۱۳۹۵)
* [[دندان مار (فیلم)|دندان مار]] - ۱۳۶۸
* [[گروهباناکباتان (فیلم ۱۳۶۹)|گروهباناکباتان]] - ۱۳۶۹(۱۳۹۰)
* گشت ویژه (۱۳۹۵)
* [[چاووش (فیلم)|چاووش]] - ۱۳۶۹
* [[دره شاپرک‌هاموش (فیلم)|دره شاپرک‌هاموش]] - ۱۳۷۰(۱۳۸۶)
* [[باج خور]] - (۱۳۸۲)
* [[حریف دل (فیلم)|حریف دل]] (۱۳۷۵)
* [[قافله (فیلم)|قافله]] - ۱۳۷۱
* [[دره شاپرک‌ها (فیلم)|دره شاپرک‌ها]] (۱۳۷۰)
* [[پاییز بلند (فیلم)|پاییز بلند]] ([[مجموعه تلویزیونی]]) - ۱۳۷۲
* [[چاووش (فیلم)|چاووش]] - (۱۳۶۹)
* [[فردا روز دیگری است (فیلم)|فردا روز دیگری است]] ([[مجموعه تلویزیونی]]) - ۱۳۷۲
* [[گروهبان (فیلم ۱۳۶۹)|گروهبان]] (۱۳۶۹)
* [[نبردی دیگر]] ([[مجموعه تلویزیونی]]) - ۱۳۷۴-۱۳۷۳
* [[حریفدندان دلمار (فیلم)|حریفدندان دلمار]] - ۱۳۷۵(۱۳۶۸)
* [[سینما سگسرب (فیلم کوتاه)|سینما سگسرب]] ([[فیلم کوتاه]]۱۳۶۷) - ۱۳۷۹
 
* [[باج خور]] - ۱۳۸۲
=== تلویزیونی ===
* [[موش (فیلم)|موش]] - ۱۳۸۶
* [[رهایی (مجموعه تلویزیونی)|رهایی]] ([[مجموعه تلویزیونی]]۱۳۹۵) ۱۳۹۵
* [[اکباتان (فیلم)|اکباتان]] - ۱۳۹۰
* [[آتش و شبنم]] (۱۳۸۲–۱۳۷۹)
* [[رهایی (مجموعه تلویزیونی)|رهایی]] ([[مجموعه تلویزیونی]]) ۱۳۹۵
* گشت[[نبردی ویژهدیگر]] ( [[مجموعه تلویزیونی ]]) ۱۳۹۵(۱۳۷۴-۱۳۷۳)
* [[فردا روز دیگری است (فیلم)|فردا روز دیگری است]] ([[مجموعه تلویزیونی]]۱۳۷۲) - ۱۳۷۲
* طاقباز(فیلم سینمایی۱۳۹۵)
* [[پاییز بلند (فیلم)|پاییز بلند]] ([[مجموعه تلویزیونی]]) - ۱۳۷۲)
 
=== فیلم کوتاه ===
* [[سینما سگ (فیلم کوتاه)|سینما سگ]] (۱۳۷۹)
 
== کارگردان ==