باز کردن منو اصلی

تغییرات

== ویژگی‌های فیزیکی ==
اندام مردمی که از نژاد زردند در کل کوچک‌تر از دیگر نژادهاست.آنان تنی کم‌مو دارند و موهایشان نیز بیشتر لَخت است.<ref>[http://www.urbandictionary.com/define.php?defid=2030143&term=mongoloid Urban Dictionary: mongoloid<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref> ایشان دارای نیروی بدنی کمتری در سنجش با دیگر نژادها هستند ولی چابُکند.
شمار زیادی از مردم مغولسان دارای لکه بزرگی بر روی پوست خود هستند که در اصطلاح پزشکی [[لکه مغولی]] نامیده می‌شود. این لکه بیندر میان سایر زردپوستان و حتی بومیان امریکا هم یهبه فراوانی دیده می شود.<ref>[http://www.tokyo-med.ac.jp/genet/msp/index.htm Tokyo Medical University]</ref>
 
== گستره و پراکندگی ==
کاربر گمنام