تفاوت میان نسخه‌های «چهارلنگ»

به نسخهٔ 19378023 ویرایش Mani-bakhtiar واگردانده شد. (توینکل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
(به نسخهٔ 19378023 ویرایش Mani-bakhtiar واگردانده شد. (توینکل))
 
=== محمود صالح ===
باب [[محمود صالح]] یا مَمصالح،شاملممصالح، طایفه محمود صالح(مَمصالح)،به ۶هشت تیرهطایفه، بنامتقسیم هایمی‌شود:
* [[اورش]]
* [[هارونی]]
* مُمجِلاردین(محمدجلال الدین)
* کاقلی
* آدِگار
* عادکار
* آل دَویت(عالی داوود)
* [[آل داود]]
* کافِلی
* قلی
* قُلی
* [[آرپناهی(چهارلنگ)|آردپنایی]]
و طوایف وابسته شامل:
* آرپناهی(چهارلنگ)
* [[ممزایی]]
*دودانگه
*کُتکی
*شیخ سلیمان احمد(شیخ کاردان)
*شیخ برهان عالی
*سادات شاهزاده عبدالله(پیر شاه قطب الدین)
*لیوسی
*هارونی
*بِرون
*گوروی
*اُورَک
*باوا
*موزرمِنی
 
=== کیان‌ارثی ===
[[کیان ارثی]] یا کیانرسی، از ۲۵ طایفه تشکیل می‌شود:
* [[برون]]
* [[زنگنه]]
* [[حموله]]
* [[کهیش]]
* عاشوروند
* عالی‌وند
* [[برون]]
* [[تمبی گلگیر|تمبی]]
* [[شیخ شاه منگشت]]
* [[سهونی]]
* [[ایل زنگنه|کرد زنگنه]]
* [[گلگیر|گل‌گیری]]
* [[ممبینی]]
۳۸٬۶۰۰

ویرایش