باز کردن منو اصلی

تغییرات

! عنوان !! مترجم !! ویرایش !! تعداد صفحه !! نشر !! سال چاپ !! شابک
|-
| از عشق و شیاطین دیگر || [[رضا موسوی]] || حسن گل محمدی || ۲۰۸ || کمال علم || ۱۳۷۴ ||
|-
| از عشق و شیاطین دیگر || [[جاهد جهانشاهی]] || || ۱۸۸ || شرکت فرهنگی هنری آرست || ۱۳۷۴ ||
|-
| عشق و شیاطین دیگر || [[صدیقه ابراهیمی]] (فخار) || || ۱۸۴ || نشر آهنگ || ۱۳۷۸ || ۹۶۴۵۵۳۵۰۵۰{{ISBNT|9645535050}}
|-
| از عشق و دیگر اهریمنان || [[احمد گلشیری]] || || ۲۱۸ || آفرینگانانتشارات آفرینگان|| ۱۳۷۹ || ۹۶۴۹۰۲۱۷۴۴{{ISBNT|9649021744}}
|-
| از عشق و سایر اهریمنان || [[کیومرث پارسای]] || || ۲۳۲ || آریابانانتشارات آریابان|| ۱۳۹۳ || ۹۷۸۹۶۴۷۱۹۶۵۰۵{{ISBNT|9789647196505}}
|}