باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏کارنامهٔ هنری: اشتباه تايپي
| [[اندر لطائف روزگار]] || ۱۳۶۴ || [[منصور کوشان]]||
|-
| [[گالش‌های مادربزرگ (مجموعه تلویزیونی)|گالش‌های مادربزرگ]] || ۱۳۶۸–۱۳۶۷ || ||١٣٧٦
–۱۳۶۷ || ||
|-
| [[قابیل (مجموعه تلویزیونی)|قابیل]]<ref name=Film110>ماهنامهٔ سینمایی فیلم، سال نهم، شماره ۱۰۹، صفحهٔ ۲۰، مرداد ۷۰</ref> || ۱۳۷۰ ||[[حمید تمجیدی]] ||
کاربر گمنام