تفاوت میان نسخه‌های «فریبا متخصص»

به نسخهٔ 20262072 ویرایش میم میم صاد واگردانده شد: برای فرزند (درستی و اهمیت) منبع بیاورید. تغییبر اکنون به الان ویرایش بی دلیل است و فقط تاریخچه...
(اکنون)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(به نسخهٔ 20262072 ویرایش میم میم صاد واگردانده شد: برای فرزند (درستی و اهمیت) منبع بیاورید. تغییبر اکنون به الان ویرایش بی دلیل است و فقط تاریخچه...)
| نام دیگر =
| پیشه = [[بازیگر]] و [[گوینده]]
| سال‌های فعالیت = ۱۳۶۰ تا الانتاکنون
| همسر =
| شریک زندگی =
| فرزندان =پوریا
| والدین =
| تأثیرات =
۳۹٬۳۶۳

ویرایش