تفاوت میان نسخه‌های «هنر شفاف اندیشیدن»

بدون خلاصه ویرایش
* ۲. آیا دانشگاه هاروارد شما را باهوش‌تر جلوه می‌دهد؟{{سخ}}توهم بدن شناگر
* ۳. چرا ابرها را به شکل‌های مختلف می‌بینی؟{{سخ}}توهم دسته‌بندی
* ۴. اگر پنجاه میلیون نفر چیز احمقانه‌ای بگویند، آن چیز کماکان احمقانه است.{{سخ}}تایید اجتماعی
* ۵. چرا باید گذشته را فراموش کنی؟{{سخ}}خطای هزینه هدررفته
* ۶. نوشیدنی مجانی را قبول نکن{{سخ}}تقابل
*۱۱. چرا یک نقشه غلط را به نبود نقشه ترجیح می‌دهیم{{سخ}}خطای در دسترس بودن
*۱۲. چرا «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود» باید گوش های شما را تیز کند{{سخ}}خطای «قبل از این که اوضاع بهتر شود،بدتر ‌می‌شود»
*۱۳. چرا داستان‌های واقعی هم افسانه‌اند{{سخ}}خطای داستان
*۱۴. چرا باید دفترچه‌ی خاطرات داشت{{سخ}}خطای بازنگری
*۱۵. چرا مرتب دانش و توانایی‌هایت را دست‌بالا می‌گیری؟{{سخ}}اثر بیش‌اعتمادی
*۱۶. گویندگان خبر را جدی نگیر{{سخ}}دانش [[راننده|شوفر]]
{{پایان چندستونه}}
== منابع ==