تفاوت میان نسخه‌های «راه‌اندازی (رایانه)»

فارسی‌سازی نام بوت‌لودر
جز (اضافه کردن بوت لودر)
(فارسی‌سازی نام بوت‌لودر)
راه‌اندازی معمولاً روال خودکاری است که با روشن نمودن یا [[بازنشانی]] (reset) [[رایانه]] شروع می‌گردد. مجموعه‌ای از دستورات که حافظه ROM ([[حافظه فقط خواندنی]]) قرار دارند، شروع به اجرا می‌کند. دستورات مجموعه‌ای از [[خودآزمایی هنگام روشن شدن]] (POST) را به منظور حصول اطمینان ار صحت عملکرد ابزارهایی مانند دیسکهای سخت انجام می‌دهند، سپس محل سیستم‌عامل را تعیین و آن را بارگذاری می‌کنند. در نهایت کنترل نیز را به سیستم‌عامل می‌دهند.
 
== بوتبارگذار لودربوت ==
بارگذار بوت لودریا (بهبارگذار راه‌انداز {{انگلیسی : [[boot loader]])|bootloader}} یک برنامه کامپیوتری هست که باعث بارگزاری (یا لود شدن) [[سیستم عامل]] و یا دیگر برنامه های نرم افزاری به محض روشن شدن سیستم می باشد.
 
== دیسک راه اندازی ==
هر دیسکی که توان بارگذاری و راه اندازی اولیه [[سیستم‌عامل]] را دارد، اغلب به یک [[دیسک نرم]] گفته می‌شود.