باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== نام گذاری ==
دشت آزادگان در آغاز به '''دست [[میسان]]''' یا '''سهل میان''' و سپس به [[بنی طرف]] معروف بود.
 
در سال ۱۳۱۴ خورشیدی بنا به تصویب هیئت وزیران به '''دشت [[دولت میسان|میشان]]''' تغییر نام یافت و پس از [[جنگ ایران و عراق]]، نام آن به دشت آزادگان تغییر یافت.
۴

ویرایش