تفاوت میان نسخه‌های «هنر شفاف اندیشیدن»

افزودن به فهرست.
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+املا+تمیز+)
(افزودن به فهرست.)
*۴۶. مراقب باش چه آرزویی می‌کنی{{سخ}}تردمیل خوشبختی
*۴۷. از موجودیت خودت شگفت‌زده نشو{{سخ}}خطای خودگزینی (خودیاوری)
*۴۸. چرا تجربه می‌تواند قضاوت ما را نابود کند؟{{سخ}}انحراف ارتباطی
*۴۹. وقتی همه‌چیز خیلی خوب شروع شده باشد، نگران باش{{سخ}}شانس مبتدی
*۵۰. دروغ های کوچک شیرین{{سخ}}ناهماهنگی شناختی
*۵۱. طوری زندگی کن انگار فقط یک روز دیگر زنده‌ای؛ اما فقط روز‌های آخر هفته{{سخ}}کاهش اغراق آمیز
{{پایان چندستونه}}
== منابع ==