تفاوت میان نسخه‌های «صنعت خودروسازی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
![[برند]]!! کشور !! مالکیت!! بازارها
|- style="background:gainsboro;"
|colspan="5"|<span style="font-size: large;">'''۱. [[تویوتارنونیسان]]'''</span> ({{پرچم|ژاپن}})
|-
|[[دایهاتسو]]|| style="text-align:center;"|{{پرچمک|JPN}}
||بخش||کل دنیا
|- style="background:gainsboro;"
|colspan="5"|<span style="font-size: large;">'''۲. [[جنرالگروه موتورزفولکس واگن]]'''</span> ({{پرچم|United StatesGermany}})
|-
|[[بیوک]]|| style="text-align:center;"|{{پرچمک|USA}}
||واحد مستقل||چین
|- style="background:gainsboro;"
|colspan="5"|<span style="font-size: large;">'''۳. [[گروه فولکس‌واگنتویوتا]]'''</span> ({{پرچم|GermanyJapan}})
|-
|[[آئودی]]|| style="text-align:center;"|{{پرچمک|GER}}
کاربر ناشناس