تفاوت میان نسخه‌های «اصلاحات پروتستانی»

جز
(←‏لید: جایگزینی پیوند قرمز)
-اختراع ماشین چاپ و در نتیجه متداول شدن کتاب که در آگاهی مردم تأثیر به سزایی داشت.{{سخ}}
-شروع جنبش‌های [[انسان‌گرایی|انسان گرایانه]] در اروپا{{سخ}}
-باطل شدن برخی مضامین مسحیتمسیحیت با پیشرفت علم از جمله گرد بودن زمین، کشف مناطق جدید و...{{سخ}}
-شکاف‌های پیشین در جامعهٔ مسیحیت کاتولیک که منجر به ایجاد دو مرکز مذهبی و حضور دو پاپ شده بود (اواخر قرن چهارده و اوایل قرن
پانزده میلادی){{سخ}}