تفاوت میان نسخه‌های «سادات طباطبایی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[سید حسین طباطبایی بروجردی]]
* [[سید محسن حکیم]]
* [[سید محمد باقرمحمدباقر سلطانی طباطبایی]]
*[[ سید محمد تقی طباطبایی قمی]]
* [[سید روح‌الله خاتمی]]
* [[سید محمد خاتمی]]
۲۲

ویرایش