عایشه سلطان (دختر مراد سوم): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|burial_place=[[مسجد ایاصوفیا]]، [[استانبول]]
|consort=yes
|spouse=[[داماد ابراهیم پاشا]]{{سخ}}حسنیمشجی‌حسن پاشا{{سخ}}گُزلچه محمود پاشا
|issue=سلطانسلطان‌زاده زادهسنان پاشا{{سخ}}سلطان‌زاده محمد پاشا
|religion=[[اسلام]]
|ful name=|full name=|father=[[مراد سوم]]|mother=[[صفیه سلطان]]|house=[[خاندان عثمانی]]}}
 
== زندگی ==
عایشه سلطان دختر بزرگ و محبوب [[سلطان مراد سوم]] بود. کهاو در سال ۱۵۸۶۱۶۸۶ بهبا فرمان پدرش با [[داماد ابراهیم پاشا|ابراهیم پاشا]] ازدواج کرد و پساین ازازدواج مرگباعث پدرشافزایش و به سلطنت رسیدن برادرش تمامی خواهران ناتنی او تبعید شدند ولی عایشه سلطان به همراه فاطمه سلطان و خدیجه سلطان که دخترانقدرت [[صفیه سلطان]] بودند به مقام بالاتری رسیدندشد‌.
 
در سال ۱۶۹۵ سلطان مراد سوم ازدنیا رفت و سلطان محمد سوم به سلطنت رسید، وی دستور اعدام ۱۹ برادر ناتنی اش را صادر کرد و تمامی همسران سلطان مراد به جز مادرش و خواهران ناتنی خود را تبعید کرد و در این میان تنها عایشه سلطان و فخریه سلطان تبعید نشدند. در سال ۱۶۹۹ ابراهیم پاشا وزیر اعظم شد و تا سال ۱۶۰۱ در این مقام باقی ماند و در همین سال ازدنیا رفت و عایشه همراه با پسر ۶ ماهه‌اش بیوه شد. وی در سال ۱۶۰۲ به فرمان برادرش سلطان محمد با یمشجی‌حسن پاشا وزیر اعظم ازدواج کرد اما حسن پاشا یک سال بعد اعدام شد و عایشه سلطان با فرزندی در شکم بیوه شد. در سال ۱۶۰۳ [[سلطان محمد سوم|محمد سوم]] ازدنیا رفت و [[احمد یکم]] پسر ارشد او به سلطنت رسید. در سال ۱۶۰۴ عایشه سلطان به فرمان مادر و برادرزاده‌اش با گُزلچه محمود پاشا ازدواج کرد. عایشه سلطان در ۱۵مه سال ۱۶۰۵ در سن ۳۵ سالگی در [[استانبول]] ازدنیا رفت. او در [[مسجد ایاصوفیه]] در مقبره مراد سوم دفن گردید. سرپرستی دو فرزند خردسال او به [[صفیه سلطان]] مادربزرگشان سپرده شد و [[سلطان احمد یکم|سلطان احمد]] به احترام عمه بزرگش نام اولین دخترش را [[عایشه سلطان (دختر احمد یکم)|عایشه سلطان]] گذاشت.
در سال ۱۶۰۱ ابراهیم پاشا از دنیا رفت و عایشه بدون هیچ فرزندی بیوه شد، سپس او بافرمان برادرش محمد سوم در سال ۱۶۰۲ با حسن پاشا ازدواج کرد ولی پاشا یک سال بعد به فرمان سلطان محمد اعدام شد، ثمره ازدواج آنها یک پسر بود سلطان زاده محمد پاشا که چند ماه بعد متولد شد سپس عایشه سلطان در سال ۱۶۰۴ در اولین سال حکومت برادر زاده‌اش [[سلطان احمد یکم|سلطان احمد]] با محمود پاشا ازدواج کرد.
 
کرد.
عایشه سلطان یک سال بعد از ازدواج سوم خود در سال ۱۶۰۵ از دنیا رفت و در [[مسجد ایاصوفیه]] دفن گردید. فرزند کوچک او نیز به سر پرستی مادر بزرگش [[صفیه سلطان]] درآمد. سلطان احمد به احترام عمه خود نام اولین دخترش را عایشه سلطان گذاشت.
 
== منابع ==