تفاوت میان نسخه‌های «مجموعه آثار مارکس/انگلس»

جز
(تکمیل مقاله)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: اقتصادیريال⟸اقتصادی)
|| 27 || انگلس|| 1895-1890، اروپا || 1990
|-
|| 28 || مارکس|| نوشته‌های اقتصادیريالاقتصادی 1861-1857 || 1986
|-
|| 29 || مارکس|| نوشته‌های اقتصادی، 1857-1861 || 1987