تفاوت میان نسخه‌های «حادثه هواپیمای یاک ۴۰»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
۶- جلیل رشیدی رئیس اداره فنی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
 
۷- |محراب حقگو چردهچروده| معاون فنی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
 
۸- مهندس محمدرضا متقالچی مدیر کل ساخت فرودگاه‌های کشور
کاربر ناشناس