تفاوت میان نسخه‌های «جنگ جمل»

۱۰ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Madelung |نام=Wilferd |پیوند نویسنده=ویلفرد مادلونگ |همان=بله |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |مقاله=Ḥasan b. ʿAli b. Abi Ṭāleb |سال=۲۰۰۳ |پیوند مقاله=http://www.iranicaonline.org/articles/hasan-b-ali |ویرایش=online |تاریخ بازبینی=5 July 2012 |پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20131117041057/http://www.iranicaonline.org/articles/hasan-b-ali |تاریخ بایگانی=17 November 2013 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی= Poonawala |نام=Ismail |پیوند نویسنده=اسماعیل پوناوالا |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/ali-b-abi-taleb |مقاله= ʿALĪ B. ABĪ ṬĀLEB |سال=۲۰۱۱ | دانشنامه = [[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |بازبینی =21 March 2012 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=Veccia Vaglieri |نام=Laura |همان پیوند نویسنده = لارا وسیا وگلییری |مقاله=ʿAlī b. Abī Ṭālib|سال=۱۹۸۶ |دانشنامه=[[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] |ویرایش=2nd |جلد=۱ |ناشر=[[انتشارات بریل|E. J. Brill]]|مکان=Leiden |شابک=90-04-08114-3 |صفحه=۳۸۱–۸۶ |زبان=en |ش=۱}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = Veccia Vaglieri | نام = Laura |همان=بله | پیوند نویسنده = لارا وسیا وگلییری | دانشنامه = [[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] | مقاله = al-D̲j̲amal|پیوند مقاله = |ویرایش = second | سال = ۱۹۹۱| ناشر = [[انتشارات بریل|E. J. Brill]] | جلد = ۲ | عنوان جلد = C-G| مکان = Leiden | شابک = 90-04-07026-5| صفحه = ۴۱۴–۴۱۶| زبان = en}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = Veccia Vaglieri | نام = Laura |همان=بله | پیوند نویسنده =لئورا وچا ولیری| دانشنامه = [[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] | مقاله = al-As̲h̲ʿarī, Abū Mūsā|پیوند مقاله = |ویرایش = second | سال = 1986b| ناشر = [[انتشارات بریل|E. J. Brill]] | جلد = ۳ | عنوان جلد = A-B | مکان = Leiden-London | شابک = 90-04-08114-3| صفحه = ۶۹۵–۶ | زبان = en}}
{{پایان چپ‌چین}}
۴۶۱

ویرایش