تفاوت میان نسخه‌های «دختر ولگرد»

جز
اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (←‏top: حذف پارامتر ناموجود با استفاده از AWB)
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
{{جعبه فیلم
| عنوان= دختر ولگرد
| تصویر =
| عرض تصویر =
| زیرنویس =
| کارگردان= [[آرماییس آقامالیان]]
| نویسنده= [[احمد نجیب زاده]]
| تهیه‌کننده= [[عزیزاله کردوانی]]
| بازیگران= [[شهین]]{{سخ}}[[بهروز وثوقی]]{{سخ}}[[پرخیده]]{{سخ}}[[اکبر هاشمی]]{{سخ}}[[مانوئل ماروتیان]]
| موسیقی=
| فیلمبرداری= [[واهاک وارطانیان]]
| تدوین= [[گورگن گریگوریانس]]
 
'''دختر ولگرد''' فیلمی به کارگردانی [[آرماییس آقامالیان]] و نویسندگی [[احمد نجیب زاده]] ساختهٔ سال ۱۳۴۳ است.
 
== خلاصه داستان ==
لاله دختر سرگردانی است كهکه پس از دزدی در ايستگاهایستگاه راه آهن دستگيردستگیر می شودمی‌شود و به افسر پليسپلیس قول میمی‌دهد دهد كهکه پس از آن از راه صواب زندگی كندکند. جوان كارگریکارگری به نام پرويز میپرویز كوشدمی‌کوشد لاله را به ازدواج با خودش راضی كندکند. اما لاله از ايناین كهکه بايدباید از مادر و پدر دايمدایم الخمرش مراقبت و سرپرستی كندکند با پيشنهادپیشنهاد ازدواج مخالف است. مالک خانه ای كهکه خانواده یخانوادهٔ لاله در خانه یخانهٔ او سكونتسکونت دارند، پدر لاله را راضی می كندمی‌کند كهکه به ازدواج دخترش با عباس رضايترضایت دهد. يكییکی از آدم هایآدم‌های عباس، كهکه در امور خلاف دست دارند، با متهم كردنکردن لاله به جيبجیب بری او را به زندان می اندازد،می‌اندازد، و بعد با دادن رضايترضایت آزادش می كندمی‌کند. هوشنگ، برادر معتاد لاله، در چنگ افراد عباس است، و وقتی عباس و آدم هایآدم‌های او لاله را زيرزیر فشار میمی‌گذارند گذارند پرويزپرویز به كمککمک لاله و برادرش می آيدمی‌آید و با آدم هایآدم‌های عباس گلاويز میگلاویز شودمی‌شود. لاله در موقع فرار دچار سانحه و نابينانابینا می شود،می‌شود، و در كمال نااميدیکمال تصميمناامیدی میتصمیم گيردمی‌گیرد خود را زيرزیر ريلریل قطار بيندازد،بیندازد، اما با يکیک شوک مجدد بينايیبینایی خود را باز می يابدبازمی‌یابد. با دستگيردستگیر شدن عباس و افرادش پرويزپرویز و لاله زندگی تازه ای را در كنارکنار هم آغاز می كنندمی‌کنند.
==بازیگران==
 
* [[شهین]]
== بازیگران ==
* [[بهروز وثوقی]]
* [[پرخیدهشهین]]
* [[اکبربهروز هاشمیوثوقی]]
* [[پرخیده]]
* [[مانوئل ماروتیان]]
* [[مینواکبر شفیعهاشمی]]
* [[مانوئل ماروتیان]]
* [[رضا شفیع]]
* [[واهانمینو شفیع]]
* [[رقیهرضا چهره آزادشفیع]]
* [[نصرت اله کنیواهان]]
* [[رقیه چهره آزاد]]
* [[مهدی]]
* [[مهرینصرت مهرنیااله کنی]]
* [[منزویمهدی]]
* [[نیکخواهمهری مهرنیا]]
* [[صادقی پورمنزوی]]
* [[مالکینیکخواه]]
* [[عباسصادقی باقرپور]]
* [[ناصر بیکمالکی]]
* [[علیعباس ظهیریباقر]]
* [[قدیرناصر بیک]]
* [[عباسیعلی ظهیری]]
* [[قدیر]]
* [[عباسی]]
* [[امین امینی]]
 
{{پانویس}}
* {{یادکرد وب |عنوان=دختر ولگرد |نشانی= http://www.sourehcinema.com/Title/Title.aspx?id=138204240092 |بازبینی= ۳۰ اوت ۲۰۱۳ |ناشر= [[سوره‌سینما]] |کد زبان= fa}}
* {{یادکرد وب |عنوان=لیست کامل عوامل فیلم دختر ولگرد |نشانی= http://www.sourehcinema.com/Title/FullCast_Crew.aspx?Id=138204240092 |بازبینی= ۳۰ اوت ۲۰۱۳ |ناشر= [[سوره‌سینما]] |کد زبان= fa}}
{{فیلم-خرد}}