تفاوت میان نسخه‌های «کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی»

جز
اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
'''کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی''' یکی از [[کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی]] است. این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده [[نفت]]، [[گاز]]، [[برق]]، سدها و نیروگاه‌های آبی و برقی، انرژی اتمی و انرژی‌های نو تشکیل می‌شود.<ref>ماده ۳۸ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصلاحات، اداره کل قوانین، اسفند ۱۳۸۲</ref>
 
== اعضا ==
 
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال چهارم [[مجلس هشتم]]:<ref>{{یادکرد وب | عنوان=اعضاء کمیسیون هایکمیسیون‌های مجلس هشتم، سال چهارم | تاریخ بازبینی=۰۷ ژانویه ۲۰۱۲ | ناشر=وب‌گاه مجلش شورای اسلامی | نشانی=http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3386}}</ref>
==اعضا==
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال چهارم [[مجلس هشتم]]:<ref>{{یادکرد وب | عنوان=اعضاء کمیسیون های مجلس هشتم، سال چهارم | تاریخ بازبینی=۰۷ ژانویه ۲۰۱۲ | ناشر=وب‌گاه مجلش شورای اسلامی | نشانی=http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3386}}</ref>
{{میان‌چین}}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''رديفردیف'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''نام و نام خانوادگيخانوادگی'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''سمت'''
|-
| ۱ ||[[كاتوزيانکاتوزیان حميدرضاحمیدرضا]]||رئيسرئیس
|-
| ۲ ||[[عبدالله کعبی]]||نايبنایب رئيسرئیس اول
|-
| ۳ ||سودانيسودانی ناصر||نايبنایب رئيسرئیس دوم
|-
| ۴ ||حسينيحسینی سیّدعماد||سخنگو
|-
| ۵ ||سواريسواری هاشم||دبيردبیر اول
|-
| ۶ ||حسينيحسینی صدر مؤيدمؤید||دبيردبیر دوم
|-
| ۷ ||ادياني‌رادادیانی‌راد سیّدعليسیّدعلی||عضو
|-
| ۸ ||اميريامیری خامكانيخامکانی حسينحسین||عضو
|-
| ۹ ||امينيامینی جهانبخش||عضو
|-
| ۱۰ ||جلاليانجلالیان عسگر||عضو
|-
| ۱۱ ||حسنوند فريدونفریدون||عضو
|-
| ۱۲ ||دهدشتيدهدشتی سیّدحسينسیّدحسین||عضو
|-
| ۱۳ ||ذوالانوار سیّدحسينسیّدحسین||عضو
|-
| ۱۴ ||سازدار سيروسسیروس||عضو
|-
| ۱۵ ||ساعديساعدی جاسم||عضو
|-
| ۱۶ ||سقاييسقایی محمد||عضو
|-
| ۱۷ ||شبانپور حسن||عضو
|-
| ۱۸ ||غفوري‌فردغفوری‌فرد حسن||عضو
|-
| ۱۹ ||قره‌خانيقره‌خانی الوستانيالوستانی اسدالله||عضو
|-
| ۲۰ ||موسويموسوی سیّدناصر||عضو
|-
| ۲۱ ||ميگليمیگلی نژاد غلامعليغلامعلی||عضو
|-
| ۲۲ ||ناصري‌نژادناصری‌نژاد مجيدمجید||عضو
|-
| ۲۳ ||نجابت حسينحسین||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
{{میان‌چین}}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''رديفردیف'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''نام و نام خانوادگيخانوادگی'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''سمت'''
|-
| ۱ ||سیّدمسعود میرکاظمی||رئيسرئیس
|-
| ۲ ||ناصر سودانی||نايبنایب رئيسرئیس اول
|-
| ۳ ||حسین امیری خامکانی||سخنگو
|-
| ۴ ||سیّدحسین دهدشتی||دبيردبیر اول
|-
| ۵ ||موسی احمدی||دبيردبیر دوم
|-
| ۶ ||حبیب آقاجری||عضو
|-
| ۷ ||محمدسعید انصاری||عضو
|-
| ۸ ||[[سیدهاشم بنی‌هاشمی چهارم]]||عضو
|-
| ۹ ||شمس اله بهمئی||عضو
|-
| ۱۰ ||روبرت بگلریان||عضو
|-
| ۱۱ ||عبداله تمیمی||عضو
|-
| ۱۲ ||جلیل جعفری بنه خلخال||عضو
|-
| ۱۳ ||عبدالکریم جمیری||عضو
|-
| ۱۴ ||[[سیدسعید حیدری طیب]]||عضو
|-
| ۱۵ ||سیّدحسین ذوالانوار||عضو
|-
| ۱۶ ||احمد سجادی||عضو
|-
| ۱۷ ||جواد سعدون زاده||عضو
|-
| ۱۸ ||امیرعباس سلطانی||عضو
|-
| ۱۹ ||نادر فریدونی||عضو
|-
| ۲۰ ||حسین نجابت||عضو
|-
| ۲۱ ||علی مروی||عضو
|-
| ۲۲ ||سیّدموسی موسوی||عضو
|-
| ۲۳ ||سیّدمهدی موسوی نژاد ||عضو
|-
| ۲۴ ||ابراهیم کارخانه||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
{{میان‌چین}}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''رديفردیف'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''نام و نام خانوادگيخانوادگی'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''سمت'''
|-
| ۱ ||سیّدمسعود میرکاظمی||رئيسرئیس
|-
| ۲ ||علی مروی||نايبنایب رئيسرئیس اول
|-
| ۳ ||سیّدحسین دهدشتی||نايبنایب رئيسرئیس دوم
|-
| ۴ ||شمس اله بهمئی||سخنگو
|-
| ۵ ||سیّدموسی موسوی||دبيردبیر اول
|-
| ۶ ||موسی احمدی||دبيردبیر دوم
|-
| ۷ ||حبیب آقاجری||عضو
|-
| ۸ ||محمدسعید انصاری||عضو
|-
| ۹ ||حسین امیری خامکانی||عضو
|-
| ۱۰ ||[[سیدهاشم بنی‌هاشمی چهارم]]||عضو
|-
| ۱۱ ||روبرت بگلریان||عضو
|-
| ۱۲ ||عبداله تمیمی||عضو
|-
| ۱۳ ||جلیل جعفری بنه خلخال||عضو
|-
| ۱۴ ||عبدالکریم جمیری||عضو
|-
| ۱۵ ||سیّدسعید حیدری طیب||عضو
|-
| ۱۶ ||سیّدحسین ذوالانوار||عضو
|-
| ۱۷ ||احمد سجادی||عضو
|-
| ۱۸ ||جواد سعدون زاده||عضو
|-
| ۱۹ ||ناصر سودانی||عضو
|-
| ۲۰ ||امیرعباس سلطانی||عضو
|-
| ۲۱ ||نادر فریدونی||عضو
|-
| ۲۲ ||حسین نجابت||عضو
|-
| ۲۳ ||سیّدمهدی موسوی نژاد ||عضو
|-
| ۲۴ ||ابراهیم کارخانه||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
{{میان‌چین}}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''رديفردیف'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''نام و نام خانوادگيخانوادگی'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''سمت'''
|-
| ۱ ||علی مروی||رئيسرئیس
|-
| ۲ ||محمدسعید انصاری||نايبنایب رئيسرئیس اول
|-
| ۳ ||ناصر سودانی||نايبنایب رئيسرئیس دوم
|-
| ۴ ||حسین امیری خامکانی||سخنگو
|-
| ۵ ||امیرعباس سلطانی||دبيردبیر اول
|-
| ۶ ||جلیل جعفری بنه خلخال||دبيردبیر دوم
|-
| ۷ ||حبیب آقاجری||عضو
|-
| ۸ ||موسی احمدی||عضو
|-
| ۹ ||روبرت بگلریان||عضو
|-
| ۱۰ ||[[سیدهاشم بنی‌هاشمی چهارم]]||عضو
|-
| ۱۱ ||شمس اله بهمئی||عضو
|-
| ۱۲ ||عبداله تمیمی||عضو
|-
| ۱۳ ||عبدالکریم جمیری||عضو
|-
| ۱۴ ||سیّدسعید حیدری طیب||عضو
|-
| ۱۵ ||سیّدحسین دهدشتی||عضو
|-
| ۱۶ ||سیّدحسین ذوالانوار||عضو
|-
| ۱۷ ||احمد سجادی||عضو
|-
| ۱۸ ||جواد سعدون زاده||عضو
|-
| ۱۹ ||نادر فریدونی||عضو
|-
| ۲۰ ||ابراهیم کارخانه||عضو
|-
| ۲۱ ||سیّدموسی موسوی||عضو
|-
| ۲۲ ||سیّدمهدی موسوی نژاد||عضو
|-
| ۲۳ ||سیّدمسعود میرکاظمی||عضو
|-
| ۲۴ ||حسین نجابت ||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
 
== منبعمنابع ==
{{پانویس}}