تفاوت میان نسخه‌های «علی حجتی کرمانی»

جز
اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (تمیزکاری زیربخش‌ها، + ماژول اصلاح زیربخش با استفاده از AWB)
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
 
== مبارزات سیاسی ==
سابقه مبارزات علی حجتی کرمانی با حکومت پهلوی به دههٔ چهل و قبل از آن برمی گردد. در پی اعتراض روحانیون به رفراندوم ششم بهمن ۱۳۴۱ و به دنبال آن حادثه مدرسه فیضیه و شهادت تعدادىتعدادی از طلاب علوم دینی در روز شهادت امام صادق (ع) مصادف با دوم فروردین ۱۳۴۲، از سوی [[امام خمینی]] سفیرانىسفیرانی به شهرهاىشهرهای مختلف اعزام می شوندمی‌شوند تا پیام این اعتراض را به گوش مردم برسانند. علی حجتی کرمانی و [[سید حسن طاهری خرم آبادیخرم‌آبادی]]، مأموریت رساندن پیام به مردم کاشان را داشتند. از دوم محرم سخنرانی آغاز می شودمی‌شود. عوامل رژیم پهلوی در صدد تعقیب گویندگان بر آمدندبرآمدند و سخنرانان را به ‏شهربانىشهربانی احضار و در صدد دستگیرىدستگیری ایشان بر آمدندبرآمدند. اما با جابجایی اقامتگاه موفق نشدند. هفتم محرم حلقه محاصره تنگتنگ‌تر تر می ‏شودمی‌شود و مجلس تحت كنترلکنترل پلیس قرار مى گیردمی‌گیرد. عصر روز تاسوعا قرار است سخنرانىسخنرانی در [[مدرسه سلطانی (کاشان)|مدرسه سلطانی]] (امام خمینی فعلی) برگزار شود، پلیس محله [[مجموعه باباولی|گذرباباولىگذرباباولی]] را به محاصره در می آورددرمی‌آورد تا مبادا سخنرانان به مدرسه سلطانىسلطانی بروند. آیت الله صبورىصبوری کاشانی به اتفاق سخنران (علی حجتی کرمانی) از منزل خارج مى گرددمی‌گردد تا به طرف [[مدرسه سلطانی (کاشان)|مدرسه سلطانی]] بروند و پلیس مانع حركتحرکت آنها مىمی‌شود، شود، ولىولی جمعیت حاضر با پافشاری بطرف محل سخنرانى حركتسخنرانی مىحرکت كنندمی‌کنند. پلیس براىبرای جلوگیرىجلوگیری از سخنرانىسخنرانی درب مدرسه را مى بنددمی‌بندد و مانع ورود اشخاص به آنجا می گرددمی‌گردد. جمعیت به راهپیمایى مىراهپیمایی پردازندمی‌پردازند و عمل پلیس را در جلوگیرىجلوگیری از سخنرانى محكومسخنرانی مىمحکوم كنندمی‌کنند. سخنرانان به منزل یكىیکی از تجار محله گذر باباولىباباولی (آقای رسولزاده) مى روندمی‌روند و [[حسینیه و تکیه درب باغ|حسینیه درب باغ]] محل سخنرانىسخنرانی قرار می گیردمی‌گیرد.<ref>http://www.goodreads.com/author/show/669409._</ref>{{سخ}}
او در حمله کماندوها به فیضیه در سال ۱۳۴۲ شاهد عینی بوده و می‌گوید: «با پایان یافتن ماجرا از حجره بیرون آمدیم. هوا هم تاریک شده بود. به طبقه اول که رسیدیم فهمیدیم که [[آیت‌الله گلپایگانی]] در یکی از حجرات هستند، لذا به آنجا رفتیم، عمامه [[آیت‌الله گلپایگانی]] افتاده و لباس‌هایش نیز خاکی شده بود و حتی داماد ایشان را هم کتک زیادی زده بودند. وقتی این منظره رقت‌انگیز را دیدم، بی‌اختیار گریه کردم و به دامان ایشان افتادم که آقای صافی مرا بلند کرد و گفت آقا را ناراحت نکنید!»<ref>http://dowran.ir/show.php?id=62915193</ref>{{سخ}}
دربارهٔ دستگیری امام در سال ۱۳۴۲ اشاره دارد: از اول محرم تاشب دوازدهم که روزش امام دستگیر شدند، برنامه این بود که هرکدام از محله‌های قم، امام را دعوت می‌کردند. امام با جمعیت زیادی-شاید چندین هزار نفر- حرکت می‌کردند و به آن محل می‌رفتند. در حسینیه و مسجد محل، هربار یک سخنران در حضور امام سخنرانی می‌کرد...می‌کرد… به حسینیه رفتم، بعد از قرائت قرآن، نوبت منبر من فرارسید. با اجازه امام به منبر رفتم و مسئله مبارزات قهرمانانه حضرت ابراهیم را با طاغوت زمان و تطبیق آن با مبارزات ابراهیم زمان (امام) راعنوان کردم...کردم… خدمت امام رفتم. امام تشویقم کردند و پس از آن از مسجد بیرون آمدیم.<ref>http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/130/6119/64977/معرفی-توصیفی-دوازده-کتاب-درباره-قیام-15-خرداد-42</ref>{{سخ}}
در موضوع جشن فروردین ۱۳۴۳ به مناسبت آزادی امام در فیضیه نیز اسناد ساواک از حضور او سخن می‌گوید: «در ساعت ۲۰:۰۰ آقای خمینی در میان ازدحام در حدود چهار هزار نفر، جمعیت شهرستان‌ها و اهالی قم با تاکسی در میدان آستانه پیاده و به مدرسه فیضیه رفت. از ساعت ۲۰:۰۰ آقای مروارید واعظ بر منبر رفت و مطالبی در مورد آزادی آقای [[خمینی]] و خواسته‌های ملت مسلمان ایران از دولت فعلی ایراد و همچنین قطع روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران با اسرائیل را خواستار شد و نیز تقاضا نمود که دولت در جراید و رادیو ـ تلویزیون این موضوع را اعلام نماید و به اعلام خود عمل کند و به آقای مسعودی، مدیر مؤسسه اطلاعات پرخاش نمود که چرا مطالبی دروغ از قول روحانیت در روزنامه چاپ می‌کند. پس از سخنرانی مروارید، آقای علی حجتی کرمانی واعظ، قطعنامه ده ماده‌ای حوزه علمیه قم را قرائت کرد که تعدادی بین اشخاص پخش شد و بعد از او آقای [[خزعلی]] واعظ، مطالبی ایراد نمود که جنبه تحریک آمیز نداشت.»<ref>{{یادکرد وب | عنوان=اسناد ساواک | وب‌گاه=اسناد پانزده خرداد | | | پیوند=http://www.imam-khomeini.ir/fa/n25521/سرویس_های_اطلاع_رسانی/تاریخ/جشن_باشکوه_فیضیه_به_روایت_اسناد_ساواک#_ftn5/ | کد زبان=fa |}}</ref>{{سخ}}علی حجتی کرمانی قطعنامه ده بندی راخواند و بندهای آن را با جمله «تکرار می‌کنم» برای جلب توجه بیشتر تکرار می‌کرد که بعد دستگیری توسط ساواک، مأمور او را زیر ضربات مشت می‌زد و می‌گفت: تکرار می‌کنم!<ref>{{یادکرد وب | عنوان=اسناد ساواک | وب‌گاه=اسناد پانزده خرداد | | | پیوند=http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/89/3442/16228/یادها-و-خاطره-ها/ | کد زبان=fa |}}</ref>{{سخ}}
در یکی از مسافرت‌های تبلیغی به شهر آبادان همراه [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، در مذاکرات و مباحثات بین آن دو و نیز [[ناصر مکارم شیرازی]] ضرورت مقابله با سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) و برنامه‌ریزی برای ایجاد تشکیلات و سازماندهی ـ هرچند به صورت ابتدایی و اندک ـ مطرح شد. آنها تصمیم گرفتند پس از بازگشت به قم جهت مبارزه‌یمبارزهٔ سازمان یافته با رژیم پهلوی و نیز بالا بردن سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی طلاب و حتی بسیاری از اساتید وقت حوزه‌یحوزهٔ علمیه‌یعلمیهٔ قم و نیز برداشت نخستین گام در راستای تجربه‌یتجربهٔ ورود به فعالیت‌های تشکیلاتی و مخفی در برابر فشار سازمان یافته‌ییافتهٔ رژیم طرح یک تشکیلات مخفی و زیرزمینی را بریزند. در همین راستا با همکاری یکی از اعضای فعال گروه [[جمعیت فدائیان اسلام]] آبادان و از پیروان [[سید مجتبی نواب صفوی]]، لوازم مورد نیاز اعم از ماشین تحریر و دستگاه پلی‌کپی تهیه و نخستین شماره‌یشمارهٔ نشریه‌ینشریهٔ بعثت را در ۲۷ رجب المرجب ۱۳۸۳/ ۲۳ آذر ۱۳۴۲ منتشر کردند. در تهیه‌یتهیهٔ این نشریه آقایان علی حجتی کرمانی، [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، سید هادی خسروشاهی و [[سید محمود دعایی]] با یکدیگر همکاری داشتند.<ref>{{یادکرد وب | | وب‌گاه=فرهنگنامۀفرهنگنامهٔ روحانیون معاصر امام | | | پیوند=http://daneshnameh.irdc.ir/?p=2033 | کد زبان=fa |}}</ref>{{سخ}}
علی حجتی کرمانی با همکاری آقایان [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، سیدهادی خسروشاهی و [[سید محمود دعایی]]، نشریه ماهانه زیرزمینی بعثت را منتشر می کردمی‌کرد. [[نشریه بعثت]] با عنوان ارگان داخلی طلاب حوزه علمیه قم در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۴ در قم منتشر می‌شد و توسط عناصر مبارز اعم از طلبه، دانشجو، بازاری و کارگر در سطح وسیعی در قم و تهران و شهرهای بزرگ ایران توزیع می‌گردید. نشریه بعثت علی‌رغم صفحات کم و حجم کوچکی که داشت، در آن دوران خفقان بسیار امیدبخش بود. در واقع پس از قیام ۱۵ خرداد و سرکوب حرکت اسلامی ایران و قتل‌عام مردم توسط رژیم و ادامه حبس امام [[خمینی]] در سال ۱۳۴۲ نقش استمراربخش مبارزه را به عهده داشت.
ساواک قم در چند گزارش خود علی حجتی کرمانی را از نویسندگان بعثت و انتقام معرفی می‌کند اما نه استاد [[سید هادی خسروشاهی]] و نه مرحوم علی حجتی کرمانی از نویسندگان انتقام نبودند بلکه گزارشگران ساواک چون نویسندگان واقعی آن را نمی‌شناختند و نمی‌یافتند، از روی ناچاری از کسان دیگری در گزارش خود به مقامات بالاتر نام می‌برند.<ref>{{یادکرد وب | عنوان=نشریات و اعلامیه‌های مخفی حوزه علمیه قم در سال‌های مبارزه | وب‌گاه=فصلنامۀفصلنامهٔ پانزده خرداد | | | پیوند=http://15khordad42.ir/faslname/show.php?id=44 | کد زبان=fa |}}</ref>
{{سخ}}وی در سال ۱۳۵۵ به کرمانشاه تبعید می‌شود و در آنجا نیز مبارزین علیه حومت پهلوی با وی ارتباط برقرار می‌کنند. از جمله شهید سید سعید جعفری که دروس حوزه (منطق مظفر و حاشیه ملاعبداله) را نزد علی حجتی کرمانی در سلسله جلسات منظم و روزانه گذراند.<ref>{{یادکرد وب | عنوان=جعفری کرمانشاهی (سید سعید) | وب‌گاه=خاطرات سعید جعفری | | | پیوند=http://www.yjc.ir/fa/news/4096580/شهید-سید-محمد-سعید-جعفری-کرمانشاهی-کیست | کد زبان=fa |}}</ref>
{{سخ}}
# '''آدم نه آدمک!'''
# '''چهارده داستان'''
# '''لبنان به روایت [[امام موسی صدر]] و [[دکتر مصطفی چمران]]'''، این کتاب مشتمل بر تحلیل‌های واقعی،‌واقعی، مخلصانه و دردمندانه امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان و همکار و همفکر و همرزم وفادار و صادق وی، سردار شهید دکتر مصطفی چمران است که ما را با بسیاری از زوایا و ابعاد این فاجعه (جنگ داخلی لبنان) آشنا می‌سازد
# '''زن و انتخابات'''
# '''آفریدگار جهان'''
# '''سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ'''
# '''فاجعه تمدن و رسالت اسلام'''(ترجمهٔ کتاب الاسلام و مشکلاة الحضارة از [[سید قطب]])
# '''اسفار اربعه: گزارش سفر به چین، آلمان، واتیکان و حج'''(این کتاب بعد از فوت مرحوم و با کوشش فریده حجتی در سال ۱۳۸۰ انتشار یافت.)
# '''نامه سرگشاده به آیت‌الله [[ناصر مکارم شیرازی]]''' (این نامه صریح و انتقادی در باب رسالت حوزه‌های علمیه در پاسخگویی به مسایل اساسی جامعهٔ امروز -که در بستر بیماری وی در بیمارستان قلب تهران نگاشته شده بود- مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت). {{یادکرد وب | عنوان = پاسخ دفترآیت‌الله ناصر مکارم شیرازی | نشانی = http://www.irannamaye.ir/article/view/1326544/جوابیه-دفتر-آیت-الله-ناصر-مکارم-شیرازی-به-نامه-سرگشاده-علی-حجتی-کرمانی}}
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://daneshnameh.irdc.ir/?p=2033] دانشنامه: فرهنگنامه روحانیون معاصر
* [http://imamsadr-news.com/article/2698] معرفی کتاب: لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:حجتی کرمانی، علی}}