تفاوت میان نسخه‌های «سیستم فایل‌بندی»

 
=== فهرست‌های راهنما ===
سیستم‌های پرونده‌ای معمولاً دارای فهرست‌های راهنما هستند (که پوشه نیز گفته می‌شوند) که کاربر را برای گروه بندیگروه‌بندی کردن پرونده در مجموعه‌های جداگانه مجاز می‌سازد. این موضوع ممکن است با ارتباط نام پرونده با یک نمایه در یک [[فهرست مطالب|جدول محتوا]] یا یک [[آی‌نود|گروه اطلاعاتی]] در [[شبه‌یونیکس|سیستم پرونده مشابه یونیکس (Unix-like)]] اجرا شود. ساختارهای فهرست راهنما ممکن است مسطح (یعنی خطی) باشند، یا سلسله مراتب‌ها را جایی که فهرست‌های راهنما امکان دارد شامل زیر فهرست‌ها شوند، مجاز سازد. اولین سیستم پرونده‌ای برای پشتیانی سلسله مراتب دلخواه در [[مولتیکس|سیستم عامل مولتیکس (Multics]]) استفاده شد.<ref>{{Cite conference}}</ref> سیستم‌های پرونده‌ای محلی سیستم‌های شبیه یونیکس نیز سلسله مراتب فهرست راهنمای دلخواه را پشتیبانی می‌کنند، برای مثال سیستم پرونده‌ای سلسله مراتبی [[اپل|اپل (Apple)]] و HFS+ بعدی در سیستم عامل کلاسیک مک (HFS+ هنوز در [[مک‌اواس|سیستم عامل مک]] استفاده می‌شود)، سیستم پرونده‌ای [[جدول تخصیص فایل|FAT]] در سیستم عامل داس ([[ام‌اس-داس|MS-DOS]] 2.0) و نگارش‌های بعدی MS-DOS و در [[مایکروسافت ویندوز|ویندوز]]، سیستم پرونده‌ای [[ان‌تی‌اف‌اس|NTFS]] در [[ویندوز ان‌تی|ویندوز NT]] خانوادهٔ سیستم عامل‌ها، و ODS-2 و مراحل بالاتر سیستم پرونده‌ای Files-11 در [[اوپن‌وی‌ام‌اس|OpenVMS]].
 
=== {{لنگر|METADATA}}فراداده ===
۱۶٬۲۹۶

ویرایش