ارزش افزوده: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏منابع: اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (←‏منابع: اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
جز (←‏منابع: اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
تفاوت میان ارزش افزوده و سود:
 
سود عبارت است از فروش خالص منهای هزینه هاهزینه‌ها (شامل هزینه‌های پرسنلی) که به مدیریت تعلق دارد. این طرز تفکر این احتمال را می‌دهد که میان مدیریت و شاغلان تضاد منافع به وجود آورد.
 
ارزش افزوده برابر است با فروش خالص منهای ارزش مواد و خدمات خریداری شده از خارج که به مدیران و شاغلان تعلق می‌گیرد. چون ارزش افزوده منافع مشترک مدیریت و شاغلان می‌باشد از این رو این دو گروه را به هم دیگرنزدیک می‌کند.