قوانین گاز: تفاوت میان نسخه‌ها

تمیزکاری، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه
(تمیزکاری، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
{{درباره|چگونگی پیشرفت قوانین [[گاز آرمانی|گازهای آرمانی]]|آگاهی بیشتر از قانون گازهای آرمانی|گاز ایده‌آل|و|قانون گاز ایده‌آل}}
نخستین قوانینی که برای گازها بدست آمد، مربوط به پایان سدهٔ ۱۸ میلادی می‌شود. هنگامی که دانشمندان دریافتند که میان فشار، حجم و دمای یک نمونهٔ گازی رابطه برقرار است و امکان این وجود دارد که یک رابطه که برای یک نمونه برقرار است، برای تمام گازها نیز می‌تواند برقرار باشد. گازها در شرایط متفاوت، شبیه هم رفتار می‌کنند. چون با تقریب خوبی می‌توان گفت که [[مولکول|مولکول‌های]]‌های گازی مرتب در تلاش اند تا در دورترین فاصلهٔ ممکن از یکدیگر قرار بگیرند. دانشمندان امروزه دریافته‌اند که معادلهٔ حالت یک گاز آرمانی یا ایده‌آل از [[نظریه جنبشی|نظریهٔ جنبشی]] گرفته شده‌است و نخستین قوانینی که برای گازها در گذشته بدست آمده بود، حالت خاصی از معادله‌های حاکم بر رفتار گاز آرمانی بود که در آن یک یا چند متغیر، ثابت در نظر گرفته شده‌است.
 
== قانون بویل ==
== قانون شارل ==
{{نوشتار اصلی|قانون شارل}}
قانون شارل یا قانون حجم‌ها، نخستین بار در سال 1787۱۷۸۷ بدست آمد. این قانون می‌گوید که برای یک گاز کامل یا آرمانی در فشار ثابت، حجم با دمای مطلق گاز (در [[کلوین]]) نسبت مستقیم دارد.
 
:<math> V_1/T_1=V_2/T_2 \,</math>
== قانون آووگادرو ==
{{نوشتار اصلی|قانون آووگادرو}}
قانون آووگادرو بیان می‌دارد که حجم گرفته شده توسط یک گاز آرمانی با تعداد [[مول|مول‌های]]‌های موجود در ظرف برابر است. می‌توان نتیجه گرفت که [[حجم مولی]] یک گاز در [[شرایط استاندارد دما و فشار]] برابر با ۲۲/۴ [[لیتر]] است.
 
== قانون ترکیب گازها و گازهای کامل ==
:''k'' ثابت بولتزمن است و مقدار آن در SI برابر با {{عبارت چپچین|۱٫۳۸۱×۱۰<sup>−۲۳</sup> J·K<sup>−۱</sup>}} می‌باشد.
:''N'' تعداد مولکول‌ها است.
رابطه‌های بالا تنها برای گازهای کامل دقیق اند و این به دلیل ناچیز بودن اندرکنش میان مولکول‌های آن‌ها است ([[گاز حقیقی]] را نگاه کنید). با این حال قانون گازهای ایده‌آل تقریب خوبی برای تقریباتقریباً تمام گازها در فشار و دمای متوسط است.
 
از قانون گفته شده می‌توان برداشت‌های زیر را داشت:
:<math> p = k_{\rm H}\, c</math>
 
== منبعمنابع ==
{{چپ‌چین}}
* {{Cite book | author=Castka, Joseph F. ; Metcalfe, H. Clark; Davis, Raymond E. ; Williams, John E. | title=Modern Chemistry | publisher=Holt, Rinehart and Winston | year=2002 | isbn=0-03-056537-5}}
۱۶٬۲۹۶

ویرایش