تفاوت میان نسخه‌های «جنبش هنری»

جز
اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
'''جنبش هنری''' یک جریان و حرکت [[هنر|هنری]] است که تحت تاثیرتأثیر تحولات [[فرهنگ|فرهنگی]]، [[اجتماع|اجتماعی]]، [[اقتصاد|اقتصادی]]، [[سیاست|سیاسی]] و یا عوامل دیگر شکل می‌گیرد و برای مدتی گروهی از هنرمندان را به تفکر و عملکرد مشابه می‌کشاند. این جنبش‌ها بسته به بنیان و زمینه‌های به‌وجود آورنده و توسعه‌دهندهٔ آن‌ها می‌توانند کوتاه‌مدت یا نسبتاً پایدار باشند. همچنین جنبش‌های هنری ممکن است در یک منطقهٔ جغرافیایی خاص و تنها در یک رشتهٔ هنری رایج شوند یا به‌صورت فراگیر بخش وسیعی از دنیای هنر را تحت تاثیرتأثیر خود قرار دهند.
 
== هنر قرون وسطایی ==
 
== هنر سده‌های ۱۶ تا ۱۸ ==
* [[شیوه‌گرایی]] (Manierismo) ایتالیا: ۱۵۲۰ - ۱۵۸۰۱۵۲۰–۱۵۸۰
* [[باروک]] (Baroque) اروپا: اواخر قرن ۱۶ - اوایل قرن ۱۸
* [[کلاسیسیسم]] (Classicism) اروپا: قرن ۱۷
* [[طبیعت‌گرایی]] (Naturalism)
* [[هنر آکادمیک]] (Academic art)
* [[مکتب باربیزون]] (École de Barbizon) فرانسه: ۱۸۳۰ - ۱۸۷۰۱۸۳۰–۱۸۷۰
* [[انجمن برادری پیشارافائلی]] (The Pre-Raphaelite Brotherhood) انگلستان: ۱۸۴۸ - اواخر قرن ۱۹
* [[مکتب هادسون ریور]] (Hudson River School) آمریکا: ۱۸۲۵ - ۱۸۷۰۱۸۲۵–۱۸۷۰
* [[واقع‌گرایی (هنر)|واقع‌گرایی]] (Realism) فرانسه: قرن ۱۹
* [[دریافتگری]] (Impressionism) فرانسه: ۱۸۶۳ - ۱۸۹۰۱۸۶۳–۱۸۹۰
** [[دریافتگری آمریکایی]] (American Impressionism) آمریکا
* [[پسادریافتگری]] (Post Impressionism) فرانسه: ۱۸۸۶ - ۱۹۰۵۱۸۸۶–۱۹۰۵
** [[مجزاگری]] (Cloisonnism) فرانسه: ۱۸۸۸
** [[ترکیب‌گری]] (Synthetism) فرانسه: ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰۱۸۸۰–۱۸۹۰
** [[نبی‌ها]] (Les Nabis) فرانسه: ۱۸۸۱ - ۱۸۸۹۱۸۸۱–۱۸۸۹
** [[نودریافتگری]] (Neo-impressionism) فرانسه: ۱۸۸۶ - ۱۹۰۶۱۸۸۶–۱۹۰۶
*** [[نقطه‌چینی]] (Pointillism) فرانسه: دهه ۱۸۸۰
*** [[تفکیک‌گری]] (Divisionnisme) فرانسه: ۱۸۸۴
* [[نورگرایی]] (Luminism)
* [[جنبش هنرها و پیشه‌ها]] (Arts and Crafts movement) انگلستان: ۱۸۸۰ - ۱۹۱۰۱۸۸۰–۱۹۱۰
* رنگمایه‌گری (Tonalism) آمریکا: ۱۸۸۰ - ۱۹۲۰۱۸۸۰–۱۹۲۰
* [[نمادگرایی]] (Symbolism) فرانسه و بلژیک: ۱۸۸۰ - ۱۹۱۰۱۸۸۰–۱۹۱۰
** [[نمادگرایی روسی]] (Russian Symbolism) روسیه: ۱۸۸۴ - ۱۹۱۰۱۸۸۴–۱۹۱۰
** [[جنبش زیبایی‌شناسی]] (Aesthetic movement) انگلستان: ۱۸۶۸ - ۱۹۰۱۱۸۶۸–۱۹۰۱
* [[فوویسم]] (Fauvism) فرانسه: ۱۹۰۴ - ۱۹۰۹۱۹۰۴–۱۹۰۹
** [[نوفوویسم]] (Neofauvisme) فرانسه: دههٔ ۱۹۲۰
* [[مکتب پاریس]] (School of Paris) فرانسه: اوائل قرن ۲۰
* [[هنر نو]] (Art Nouveau) فرانسه: ۱۸۹۰ - ۱۹۱۴۱۸۹۰–۱۹۱۴
* [[آرت آلارو]] (Art a la Rue) فرانسه و بلژیک: ۱۸۹۰ - ۱۹۰۵۱۸۹۰–۱۹۰۵
* [[هیجان‌نمایی]] (Expressionism) آلمان: ۱۹۰۵ - ۱۹۳۰۱۹۰۵–۱۹۳۰
* [[انجمن هنرمندان جدید مونیخ]] (Neue Künstlervereinigung München) آلمان: ۱۹۰۹
* [[سوارکار آبی]] (Der Blaue Reiter) آلمان: ۱۹۱۲
* [[هیجان‌نمایی انتزاعی]] (Abstract Expressionism) آلمان: ۱۹۱۲
* [[بروکه]] (Brücke) آلمان: ۱۹۰۵ - ۱۹۱۳۱۹۰۵–۱۹۱۳
* [[فراانگاشت|فَرااِنگاشت]] (Transpressionism) کانادا: ۱۹۹۶
* [[حجم‌گرایی]] (Cubism) فرانسه: ۱۹۰۷ - ۱۹۱۴۱۹۰۷–۱۹۱۴
** [[ارفیسم|اُرفیسم]] (Orphisme) فرانسه: ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳۱۹۱۰–۱۹۱۳
* [[والاگراييوالاگرایی]] (Suprematism) روسيهروسیه :۱۹۱۳
** [[ناب‌گرایی]] (Purisme) فرانسه: ۱۹۱۸ - ۱۹۲۵۱۹۱۸–۱۹۲۵
* [[آینده‌گری]] (Futurism) ایتالیا: ۱۹۱۰ - ۱۹۳۰۱۹۱۰–۱۹۳۰
** [[آینده‌گری حجمی]] (Cubo-Futurism) روسیه: ۱۹۱۲ - ۱۹۱۵۱۹۱۲–۱۹۱۵
* [[تابش‌گری]] (Rayonism) روسیه: ۱۹۱۱
* [[هم‌زمانی (هنر)|هم‌زمانی]] (Synchronism) آمریکا: ۱۹۱۲
* [[دورانگری]] (Vorticism) انگلستان: ۱۹۱۴ - ۱۹۲۰۱۹۱۴–۱۹۲۰
* [[شکل‌آفرینی اندام‌وار]] (Biomorphism):{{رچ}} ۱۹۱۵ - ۱۹۴۰۱۹۱۵–۱۹۴۰
* [[دادائیسم]] (Dadaism) سوئیس: ۱۹۱۶ - ۱۹۳۰۱۹۱۶–۱۹۳۰
* [[نئو پلاستیسیسم]] (Neoplasticism) هلند: ۱۹۱۷ - ۱۹۳۱۱۹۱۷–۱۹۳۱
* [[نقاشی فراطبیعی]] (Pittura Metafisica) ایتالیا: ۱۹۱۷
* [[تولیدگری (هنر)|تولیدگری]] (Productivism) روسیه: ۱۹۱۷
* [[باوهاس]] (Bauhaus) آلمان: ۱۹۱۹ - ۱۹۳۳۱۹۱۹–۱۹۳۳
* [[راست‌خط‌کاری]] (Precisionism) آمریکا: ۱۹۲۰
* [[مکتب اشکن|مکتب اَشکَن]] (Ashcan School) آمریکا: اوایل قرن ۲۰
* [[فراواقع‌گرایی]] (Surrealism) فرانسه: از ۱۹۲۰
* [[نقاشی اکشن|نقاشی اَکشِن]] (Action Painting) ایالات متحده آمریکا: دهه ۱۹۵۰
* [[آرت دکو]] (Art Deco) فرانسه: ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰۱۹۲۰–۱۹۳۰
* [[هنر پیشرو روسی]] (Russian avant-garde) روسیه: ۱۸۹۰ - ۱۹۳۰۱۸۹۰–۱۹۳۰
* [[هنر شوروی]] (Soviet Art) روسیه: ۱۹۲۲ - ۱۹۸۶۱۹۲۲–۱۹۸۶
* [[هنر بیرونی]] (Outsider Art) انگلستان و آمریکا: ۱۹۴۰
* [[مکتب واقع‌گرایی خیالی وین]] (Vienna School of Fantastic Realism) اتریش: ۱۹۴۶
* [[سبک چاپ‌آرایی بین‌المللی]] (International Typographic Style) سوئیس: دهه ۱۹۵۰
* [[هنر عامه]] (Pop Art) انگلستان و آمریکا: دهه ۱۹۵۰
* [[موقعیت‌گرای بین‌الملل]] (Situationist International) ایتالیا: ۱۹۵۶ - ۱۹۷۰۱۹۵۶–۱۹۷۰
* [[نوهیجان‌نمایی]] (Neo-expressionism)
* [[نوواقع‌گرایی (هنر)|نوواقع‌گرایی]] (New realism)
* [[فوتورئالیسم]] (Photorealism) آمریکا: ۱۹۶۰ - ۱۹۷۰۱۹۶۰–۱۹۷۰
* [[ساده‌گرایی]] (Minimalism) همه جا: ۱۹۶۰
* [[هنر دیدگانی]] (Op Art) همه جا: ۱۹۶۴
== هنر معاصر ==
[[هنر معاصر]]
* [[استاکیسم]] (Stuckism) بین‌المللی: ۱۹۹۹ - تاکنوناکنون
* [[دیوارنگاری]] (Graffiti)
* [[تصویروشعر]] (IMMAGINE&POESIA) بین‌المللی: ۲۰۰۷ - تاکنوناکنون
* [[هایپررئالیسم]] (Hyperrealism) آمریکا و اروپا: ۲۰۰۰
 
* [[هنر]]
* [[نقاشی]]
 
== منابع ==
برابرهای فارسی از: ''فرهنگ مصور هنرهای تجسمی،'' پروِیز مرزبان و حبیب معروف، تهران: ۱۳۷۷.
* [[اطلس چهارده قرن هنر اسلامی]]، جلد دوم: هنر خوشنویسی از آغاز تا امروز Atlas of 14 centuries of Islamic Arts, Vol.2 Calligraphy، تالیفتألیف استاد [[عباس سحاب]]، ناشر [[موسسهمؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب]]، تهران اردیبهشت ماه 1381،۱۳۸۱، {{شابک|964۹۶۴-6556۶۵۵۶-55۵۵-8۸}} رده دیوئی: م80-3370م۸۰–۳۳۷۰
{{جنبش‌های هنری}}
{{موضوعات هنرهای تجسمی}}