باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
ماده فرومغناطیس مانند پارامغناطیس دارای الکترون جفت‌نشده‌است. ممان‌های مغناطیسی این مواد تمایل به موازی شدن با همدیگر و با میدان دارند. ازینرو هنگامی که میدان بیرونی برچیده شود ماده همچنان مغناطیسی می‌ماند.
 
هر ماده فرومغناطیسی [[دمای کوری]] T<sub>c</sub> خود را دارد که در بالاترر از آن ویژگی فرومغنتتیسی‌اشفرومغناطیسی‌اش را به دلیل افزایش انرژی گرمایی و بی‌نظمی از دست می‌دهد.
 
==== حوزه‌های مغناطیسی ====
[[پرونده:Ferromag Matl Sketch.JPG|right|thumb|150px|حوزه‌های مغناتیسیمغناطیسی در یک ماده فرومغناتیسفرومغناطیس.]]
 
''نوشتار اصلی: [[حوزه مغناطیسی|حوزه‌های مغناطیسی]] ''
کاربر گمنام