تفاوت میان نسخه‌های «فرودگاه بین‌المللی دن موئنگ»

جز
ربات: بروزرسانی یا افزودن اطلاعات مقصدهای پروازی.
(ابرابزار)
جز (ربات: بروزرسانی یا افزودن اطلاعات مقصدهای پروازی.)
| [[V Air]] | [[فرودگاه بین‌المللی تائویوان تایوان]] | ۱
<!-- -->
}}
== شرکت‌های هواپیمایی و مقصدهای پروازی ==
 
{{Airport destination list
<!-- -->
| [[ایرآسیا]] | [[فرودگاه بین‌المللی ثنای|ثنای]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور|کوالالامپور]]
<!-- -->
| {{nowrap|[[China Express Airlines]]}} | [[فرودگاه ژان‌جیانگ|ژان‌جیانگ]]
<!-- -->
| [[ایرآسیای اندونزی]] | [[فرودگاه بین‌المللی انگوراه رای|انگوراه رای]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوالا نامو|کوالا نامو]]
<!-- -->
| [[اندونزی ایرآسیا ایکس]] | [[فرودگاه بین‌المللی سوئکارنو-هتا|سوئکارنو-هتا]]<ref>https://www.airportia.com/flights/xt250/jakarta/bangkok/</ref>
<!-- -->
| [[JC International Airlines]] | [[فرودگاه بین‌المللی پنوم‌پن|پنوم‌پن]]<ref>{{cite web|url=http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/272791/jc-international-expands-international-routes-in-2q17/}}</ref>
<!-- -->
| [[کان ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]
<!-- -->
| [[مالیندو ایر]] | [[فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور|کوالالامپور]]
<!-- -->
| [[New Gen Airways]] |[[فرودگاه بین‌المللی چانگشا هوانگهوا|چانگشا هوانگهوا]]، [[فرودگاه بین‌المللی فوژو چنگل|فوژو چنگل]]، [[فرودگاه بین‌المللی گایلین لیانگ‌جیانگ|گایلین لیانگ‌جیانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی لانگ‌دونگ‌بائو گوئی‌یانگ|لانگ‌دونگ‌بائو گوئی‌یانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی هفئی ژینگیاو|هفئی ژینگیاو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هونگشان تونکسی|هونگشان تونکسی]]، [[فرودگاه بین‌المللی جینان یاکیانگ|جینان یاکیانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانچانگ چانگبی|نانچانگ چانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانینگ ووژو|نانینگ ووژو]]، [[فرودگاه بین‌المللی نینگبو لیشه|نینگبو لیشه]] <br>'''چارتر:''' [[فرودگاه بائوتو ارلیبان|بائوتو ارلیبان]]، [[فرودگاه هوای‌ان لیانشوی|هوای‌ان لیانشوی]]، [[فرودگاه بین‌المللی ونچو یونگچیانگ|ونچو یونگچیانگ]]، [[فرودگاه سوژو گئوانئین|سوژو گئوانئین]]، [[فرودگاه ایوو|ایوو]]
<!-- -->
| [[Nok Air]] | [[فرودگاه بوریرام|بوریرام]]، [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]، [[فرودگاه بین‌المللی مائه فه لوانگ-چینگ رایی|مائه فه لوانگ-چینگ رایی]]، [[Chumphon Airport|Chumphon]]، [[فرودگاه بین‌المللی نوا به|نوا به]]، [[فرودگاه بین‌المللی هت یای|هت یای]]، [[فرودگاه بین‌المللی هفئی ژینگیاو|هفئی ژینگیاو]]، [[فرودگاه بین‌المللی تان سون نهات|تان سون نهات]]، [[فرودگاه خون‌کائن|خون‌کائن]]، [[فرودگاه کرابی|کرابی]]، [[فرودگاه لمپانگ|لمپانگ]]، [[فرودگاه لوئی|لوئی]]، [[فرودگاه مائه سوت|مائه سوت]]، [[فرودگاه ناخون فانوم|ناخون فانوم]]، [[فرودگاه ناخون سی تاممارات|ناخون سی تاممارات]]، [[فرودگاه نان|نان]]، [[فرودگاه فیتسانولوک|فیتسانولوک]]، [[Phrae Airport|Phrae]]، [[فرودگاه بین‌المللی پوکت|پوکت]]، [[فرودگاه رانونگ|رانونگ]]، [[فرودگاه روی ات|روی ات]]، [[فرودگاه سکن نخون|سکن نخون]]، [[فرودگاه سورات|سورات]]، [[فرودگاه ترانگ|ترانگ]]، [[فرودگاه اوبون راتچاتانی|اوبون راتچاتانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی اودن تانی|اودن تانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی یانگون|یانگون]]<br>'''فصلی:''' [[فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو|نانجینگ لوکو]]
<!-- -->
| [[نوک‌اسکوت]] | [[فرودگاه بین‌المللی چنگچینگ ییانگبی|چنگچینگ ییانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی دالیان ژووشویزی|دالیان ژووشویزی]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو|نانجینگ لوکو]]، [[فرودگاه بین‌المللی کینگدائو لیوتینگ|کینگدائو لیوتینگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی شنینگ تخین|شنینگ تخین]]، [[فرودگاه بین‌المللی تائویوان تایوان|تائویوان تایوان]]، [[فرودگاه بین‌المللی تیانجین بینهای|تیانجین بینهای]]<br>'''چارتر فصلی:''' [[فرودگاه بین‌المللی ناریتا|ناریتا]]
<!-- -->
| {{nowrap|[[اورینت تای ایرلاینز]]}} | [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو|بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ|هنگ کنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی پوکت|پوکت]]
<!-- -->
| [[R Airlines]] | [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]، [[فرودگاه بین‌المللی ماکائو|ماکائو]]
<!-- -->
| [[Scoot]] | [[فرودگاه بین‌المللی کانزای|کانزای]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور|چانگی سنگاپور]]، [[فرودگاه بین‌المللی ناریتا|ناریتا]]
<!-- -->
| [[Siam Air]] | [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو|بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ|هنگ کنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی ماکائو|ماکائو]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور|چانگی سنگاپور]]، [[فرودگاه بین‌المللی ژنگژو سین‌ژنگ|ژنگژو سین‌ژنگ]]
<!-- -->
| [[تای ایرآسیا]] | [[فرودگاه بین‌المللی بنگالورو|بنگالورو]]، [[فرودگاه بوریرام|بوریرام]]، [[فرودگاه بین‌المللی چانگشا هوانگهوا|چانگشا هوانگهوا]]، [[فرودگاه بین‌المللی چنای|چنای]]، [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]، [[فرودگاه بین‌المللی مائه فه لوانگ-چینگ رایی|مائه فه لوانگ-چینگ رایی]]، [[فرودگاه بین‌المللی چنگچینگ ییانگبی|چنگچینگ ییانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی دا نانگ|دا نانگ]]،<ref>http://m.ttgasia.com/article.php?article_id=29313#.WQIB2HMRVoN</ref>[[فرودگاه بین‌المللی انگوراه رای|انگوراه رای]]، [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو|بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی هانگجو ژیاشان|هانگجو ژیاشان]]، [[فرودگاه بین‌المللی نوا به|نوا به]]، [[فرودگاه بین‌المللی هت یای|هت یای]]، [[فرودگاه بین‌المللی تان سون نهات|تان سون نهات]]، [[فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ|هنگ کنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی جایپور|جایپور]] (آغاز از ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷)،<ref>http://www.ttrweekly.com/site/2017/08/airasia-adds-two-indian-cities/</ref>[[فرودگاه خون‌کائن|خون‌کائن]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوچین|کوچین]]، [[فرودگاه بین‌المللی نتاجی سبهاش چندر بوس|نتاجی سبهاش چندر بوس]]، [[فرودگاه کرابی|کرابی]]، [[فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور|کوالالامپور]]، [[فرودگاه بین‌المللی کونمینگ چانگشوی|کونمینگ چانگشوی]]، [[فرودگاه لوئی|لوئی]]، [[فرودگاه بین‌المللی لوآنگ پرابانگ|لوآنگ پرابانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی ماکائو|ماکائو]]، [[فرودگاه بین‌المللی ابراهیم نصیر|ابراهیم نصیر]]،<ref>http://www.nationmultimedia.com/news/business/corporate/30318064</ref> [[فرودگاه بین‌المللی ماندالای|ماندالای]]، [[فرودگاه ناخون فانوم|ناخون فانوم]]، [[فرودگاه ناخون سی تاممارات|ناخون سی تاممارات]]، [[فرودگاه نان|نان]]، [[فرودگاه ناراتیوات|ناراتیوات]]، [[فرودگاه بین‌المللی پنانگ|پنانگ]]، [[فرودگاه فیتسانولوک|فیتسانولوک]]، [[فرودگاه بین‌المللی پنوم‌پن|پنوم‌پن]]، [[فرودگاه بین‌المللی پوکت|پوکت]]، [[فرودگاه روی ات|روی ات]]، [[فرودگاه سکن نخون|سکن نخون]]، [[فرودگاه جییانگوشان|جییانگوشان]]، [[فرودگاه بین‌المللی شنژن بن|شنژن بن]]، [[فرودگاه بین‌المللی سیم ریپ|سیم ریپ]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور|چانگی سنگاپور]]، [[فرودگاه سورات|سورات]]، [[فرودگاه تیروچیراپالی|تیروچیراپالی]] (آغاز از ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷)،<ref>http://www.ttrweekly.com/site/2017/08/airasia-adds-two-indian-cities/</ref> [[فرودگاه ترانگ|ترانگ]]، [[فرودگاه اوبون راتچاتانی|اوبون راتچاتانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی اودن تانی|اودن تانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی واتایی|واتایی]]، [[فرودگاه بین‌المللی ووهان تیانهه|ووهان تیانهه]]، [[فرودگاه بین‌المللی شی‌آن شیان‌یانگ|شی‌آن شیان‌یانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی یانگون|یانگون]]<br>'''چارتر:''' [[فرودگاه گایا|گایا]]، [[فرودگاه بین‌المللی نینگبو لیشه|نینگبو لیشه]]، [[فرودگاه بین‌المللی ونچو یونگچیانگ|ونچو یونگچیانگ]]
<!-- -->
| [[تای ایرآسیا ایکس]] | [[فرودگاه بین‌المللی کانزای|کانزای]]، [[فرودگاه بین‌المللی اینچئون|اینچئون]]، [[فرودگاه بین‌المللی شانگهای پودنگ|شانگهای پودنگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی ناریتا|ناریتا]]<br>'''چارتر:''' [[فرودگاه بین‌المللی شنینگ تخین|شنینگ تخین]]
<!-- -->
| [[Thai Lion Air]] | [[فرودگاه بین‌المللی چنگدو شوانگلیو|چنگدو شوانگلیو]]، [[فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای|چیانگ مای]]، [[فرودگاه بین‌المللی مائه فه لوانگ-چینگ رایی|مائه فه لوانگ-چینگ رایی]]، [[فرودگاه بین‌المللی چنگچینگ ییانگبی|چنگچینگ ییانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی انگوراه رای|انگوراه رای]] (آغاز از ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷)،<ref>http://www.routesonline.com/news/38/airlineroute/274214/thai-lion-air-schedules-denpasar-sep-2017-launch/</ref> [[فرودگاه بین‌المللی بایون گوآنگجو|بایون گوآنگجو]]، [[فرودگاه بین‌المللی نوا به|نوا به]]، [[فرودگاه بین‌المللی هت یای|هت یای]]، [[فرودگاه بین‌المللی تان سون نهات|تان سون نهات]]، [[فرودگاه بین‌المللی سوئکارنو-هتا|سوئکارنو-هتا]]، [[فرودگاه کرابی|کرابی]]، [[فرودگاه خون‌کائن|خون‌کائن]]، [[فرودگاه ناخون سی تاممارات|ناخون سی تاممارات]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانچانگ چانگبی|نانچانگ چانگبی]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو|نانجینگ لوکو]]، [[فرودگاه فیتسانولوک|فیتسانولوک]]، [[فرودگاه بین‌المللی پوکت|پوکت]]، [[فرودگاه چانگی سنگاپور|چانگی سنگاپور]]، [[فرودگاه سورات|سورات]], [[فرودگاه ترانگ|ترانگ]]، [[فرودگاه اوبون راتچاتانی|اوبون راتچاتانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی اودن تانی|اودن تانی]]، [[فرودگاه بین‌المللی یانگون|یانگون]]<br>'''چارتر:''' [[فرودگاه بین‌المللی جینان یاکیانگ|جینان یاکیانگ]]، [[فرودگاه بین‌المللی نانجینگ لوکو|نانجینگ لوکو]]، [[فرودگاه بین‌المللی ووسو تائی‌یوان|ووسو تائی‌یوان]]
<!-- -->
| [[تایگرایر تایوان]] | [[فرودگاه بین‌المللی تائویوان تایوان|تائویوان تایوان]]
}}