تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال فیورنتینا»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| position = ۴ام
| website = http://it.violachannel.tv/
|pattern_la1=_fiorentina1617h
|stemma kit y= 56h
|pattern_la2=_fiorentina1617a
|stemma kit x= ۱۴
|pattern_la3=_fiorentina1617t
|pattern_b1=_fio1213h_fiorentina1617h
|pattern_ra1=
|pattern_b2=_fio1213a_fiorentina1617a
|pattern_la1=
|pattern_b3=fio1213t_fiorentina1617t
|leftarm1=4B2A7B
|pattern_ra1=_fiorentina1617h
|body1=4B2A7B
|pattern_ra2=_fiorentina1617a
|rightarm1=4B2A7B
|pattern_ra3=_fiorentina1617t
|shorts1=4B2A7B
|pattern_sh1=_fiorentina1617h
|socks1=4B2A7B
|pattern_sh2=_fiorentina1617a
|pattern_b2=_fio1213a
|pattern_sh3=_fiorentina1617t
|pattern_la2=
|pattern_so1=
|pattern_ra2=
|pattern_so2=
|pattern_so3=
|body2=FFFFFF
|leftarm1=4B2A7B4b3c8a
|leftarm2=FFFFFF
|leftarm3=CA0000191923
|body1=4B2A7B4b3c8a
|body2=FFFFFF
|body3=FFFFFF7f7f7f
|rightarm1=4B2A7B4b3c8a
|rightarm2=FFFFFF
|rightarm3=FFFFFF191923
|shorts1=4B2A7B5500ab
|shorts2=FFFFFF
|shorts3=۰۰۰۰۰۰7f7f7f
|socks1=4B2A7B5500ab
|socks2=FFFFFF
|socks3=FF0000
|pattern_la3=
|pattern_b3=fio1213t
|pattern_ra3=
|pattern_sh3=
|pattern_so3=
|leftarm3=CA0000
|body3=FFFFFF
|rightarm3=FFFFFF
|shorts3=۰۰۰۰۰۰
|socks3=۰۰۰۰۰۰
}}
'''فیورنتینا''' یک [[باشگاه فوتبال]] حرفه‌ای [[ایتالیا|ایتالیایی]] در شهر [[فلورانس]]، در منطقهٔ [[توسکانی]] می‌باشد.