تفاوت میان نسخه‌های «محمود فرهمند»

* آلبوم موسیقی «شاختایی» - مرتضی گودرزی
* آلبوم موسیقی «نغمه و نی» - مسعود جاهد
* آلبوم موسیقی «آوای روستا» - [[حوروش خلیلی]]
* آلبوم موسیقی «نوای غربت» - [[رضوی سروستانی]]