تفاوت میان نسخه‌های «سیستم فایل‌بندی»

جز
حذف نویسهٔ u+00AD با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (حذف نویسهٔ u+00AD با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== انواع سیستم‌های پرونده‌ای ==
انواع سیستم­هایسیستم‌های پرونده‌ای می‌تواند به دسته­هایدسته‌های: سیستم­هایسیستم‌های پرونده‌ای از نوع دیسک/ نواری، سیستم­هایسیستم‌های پرونده­ایپرونده‌ای از نوع شبکه­ایشبکه‌ای و سیستم­هایسیستم‌های پرونده­ایپرونده‌ای با اهداف خاص تقسیم شوند.
 
=== سیستم­هایسیستم‌های پرونده­پرونده‌ ای از نوع دیسک ===
یک سیستم پرونده­ایپرونده‌ای از نوع دیسک از توانایی­هایتوانایی‌های رسانه­هایرسانه‌های (media) ذخیره­گاهذخیره‌گاه دیسک (disk storage) استفاده می­کندمی‌کند تا در مدت کوتاهی، به صورت تصادفی داده‌ها را آدرس­دهیآدرس‌دهی کند. از دیگر ملاحظاتی که انجام می­شوند،می‌شوند، می­توانمی‌توان به سرعت دسترسی به داده­هاداده‌ها اشاره کرد، که ابتدا باید درخواست شود و پیش بینی شود که داده مورد نظر نیز ممکن است درخواست شده باشد. این موضوع به چندین کاربر یا پردازه اجازه می­دهد،می‌دهد، تا به داده‌های متفاوتی روی دیسک، بدون توجه به توالی مکان قرار گیری داده، دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال: جدول تخصیص پرونده ([[جدول تخصیص فایل|FAT]]) (فت ۱۲ ([[جدول تخصیص فایل|FAT12]])، فت ۱۶ ([[جدول تخصیص فایل|FAT16]])، فت ۳۲ ([[جدول تخصیص فایل|FAT32]]))، اکس فت (exFAT), [[NTFS]], HFSو HFS+, HPFS, APFS, [[UFS]], [[ext2]]، ext3، [[ext4]]، XFS, btrfs، ایزو ۹۹۶۰ ([[ایزو ۹۶۶۰|ISO 9960]])، Files-11، سیستم پرونده­ایپرونده‌ای وریتاس (Veritas File System), VMFS, [[Zfs]], ReiserFS و UDF. بعضی از سیستم‌های پرونده‌ای از نوع دیسک عبارتند از سیستم پرونده­ایپرونده‌ای ژورنالینگ (journaling file system) با سیستم پرونده­ایپرونده‌ای ورژنینگ (versioning file system).
 
==== دیسک‌های نوری ====
 
=== سیستم پرونده‌ای از نوع نوار ===
سیستم پرونده‌ای از نوع نوار، نوعی از سیستم پرونده‌ای است. در این نوع، قالب نوار، که برای ذخیره کردن پرونده‌ها روی نوار است، به صورت خود توصیف کننده، طراحی شده است. نوارهای مغناطیسی در واقع، رسانه‌های ذخیره گاه متوالی با زمان دسترسی به داده‌های تصادفی بسیار بالاتری از دیسک‌ها هستند که چالش‌هایی برای ساخت و موَثر نمودن مدیریت سیستم‌های پرونده‌ای عام منظوره، ایجاد کرده­اندکرده‌اند.
 
در سیستم پرونده‌ای از نوع دیسک، معمولاً یک فهرست راهنمای اصلی (master directory) و همچنین یک نقشه از نواحی داده‌های استفاده شده و آزاد (used and free data regions)، وجود دارد. هر پرونده‌ای که می‌خواهد اضافه، عوض، یا خذف شود، نیازمند به روزرسانی فهرست راهنما و نقشهٔ استفاده/آزاد شده است. دسترسی تصادفی به نواحی داده‌ها در واحد میلی ثانیه اندازه‌گیری می‌شوند. در نتیجه این سیستم به خوبی بر روی دیسک‌ها کار می‌کند.
نوار نیاز به حرکت خطی، برای بستن و باز کردن قرقره‌های عموماً بسیار بلند رسانه‌ها دارد. این حرکت نوار برای جابه‌جا کردن سر (head) خواندن/ نوشتن از انتهای یک نوار به نواری دیگر، ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد.
 
به تبع آن در نوار، یک پروندهٔ فهرست راهنمای اصلی (master file directory) و نقشه­ینقشه‌ی استفاده، می‌تواند بسیار کند و ناکارآمد باشد.
 
نوشتن معمولاً با اعمال زیر همراه است: