تفاوت میان نسخه‌های «الگو:اشتباه نشود»

بدون خلاصه ویرایش
<noinclude>{{الگوی محافظت شده}}</noinclude>{{پیونداز|با {{#if: {{{note1|}}} |{{{note1}}}|}} [[:{{#if: {{{link1|}}} |{{{link1}}}|{{{1}}}}}|{{{1}}}]]<!--
-->{{#if:{{{2|}}} |<!--then:
-->{{#if:{{{3|}}} |<!--then:-->، {{#if: {{{note2|}}} |{{{note2}}}|}} [[:{{#if: {{{link2|}}} |{{{link2}}}|{{{2}}}}}|{{{2}}}]]<!--
-->|<!--else:-->&nbsp;یا {{#if: {{{note2|}}} |{{{note2}}}|}} [[:{{#if: {{{link2|}}} |{{{link2}}}|{{{2}}}}}|{{{2}}}]] اشتباه گرفته نشود.}}<!--
-->|<!--else:-->&nbsp;اشتباه گرفته نشود.<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{3|}}} |<!--then:
-->{{#if:{{{4|}}} |<!--then:-->، {{#if: {{{note3|}}} |{{{note3}}}|}} [[:{{#if: {{{link3|}}} |{{{link3}}}|{{{3}}}}}|{{{3}}}]]<!--
-->|<!--else:-->&nbsp;یا {{#if: {{{note3|}}} |{{{note3}}}|}} [[:{{#if: {{{link3|}}} |{{{link3}}}|{{{3}}}}}|{{{3}}}]] اشتباه گرفته نشود.}}<!--
-->}}<!--
-->{{#if:{{{4|}}} |<!--then:-->&nbsp;یا {{#if: {{{note4|}}} |{{{note4}}}|}} [[:{{#if: {{{link4|}}} |{{{link4}}}|{{{4}}}}}|{{{4}}}]] اشتباه گرفته نشود.}}<!--
-->}}<noinclude>