باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
{{تیم سال سری آ - فصل ۱۲–۲۰۱۱}}
{{تیم سال سری آ - فصل ۱۳–۲۰۱۲}}
{{تیم سال سری آ - فصل ۱۴–۲۰۱۳۱۴-۲۰۱۳}}
{{تیم سال سری آ - فصل ۱۵–۲۰۱۴۱۵-۲۰۱۴}}
{{تیم منتخب جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۲}}
{{بازیکن سال سری آ}}