باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
* [[بیمارستان دکتر شریعتی]] نام یکی از بیمارستان‌های تهران
* [[بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان]] نام یکی از بیمارستان‌های اصفهان
* [[بیمارستان دکتر شریعتی بندرعباس]] نام یکی از بیمارستان‌های بندرعباس
 
۱۴۸

ویرایش