تفاوت میان نسخه‌های «معاون رئیس‌جمهور ایران»

جز
جز (تغییر معاونت رییس جمعور در امور زنان)
* معاون پارلمانی رئیس جمهور: [[حسینعلی امیری]]
* معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و [[بنیاد ملی نخبگان|رئیس بنیاد ملی نخبگان]]: [[سورنا ستاری]]
* [[معاونت امور زنان و خانواده|معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده]]: [[معصومه ابتکار|شهیندخت مولاوردی]]
* [[سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری|معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری]]: [[زهرا احمدی‌پور]]
* [[سازمان حفاظت محیط زیست|معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست]]: [[معصومه ابتکار]]
۲۴

ویرایش