تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مغالطه‌ها»

(با فرض حسن نیت ویرایش 188.158.63.18 (بحث) خنثی‌سازی شد: ؟. (تل))
 
== مغالطات نقل ==
* [[دروغ]]: عدم مطابقت خبر با واقعیت. {{مدرک}}
* [[توریه]]: بیان سخنی که معنای آن به‌ظاهر درست است، اما آن‌چه مخاطب از آن درک می‌کند نادرست و دروغ است.
* [[نقل قول ناقص]]: نقل گزینشیِ بخشی از سخنان دیگران بدون توجه به پیام اصلیِ او در مجموعهٔ سخنانش
* [[تحریف]]: کاستن و افزودن محتوای یک متن.
* [[تفسیر به رأی]]{{مدرک}} یا [[تفسیر نادرست]]: تفسیر یک سخن مغایر با اغراض گوینده و موافق با اغراض شخص.
* [[مغالطه تأکید لفظی|مغالطهٔ تأکید لفظی]]: تکیه و تأکید بر برخی از الفاظ یک قضیه و استنباط معانی‌ای که موردنظر گوینده نیست.