تفاوت میان نسخه‌های «هماشاه سلطان (همسر ابراهیم یکم)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== تلی خاصگی سلطان ==
هماشاه سلطان در ۱۶۴۷ در مجلسی با شکوه به عقد [[ابراهیم یکم]] در آمد و مقام او از تمامی خاصگی ها و همسران و نورچشمی‌های [[ابراهیم یکم]] و شاهزاده خانم هایخانم‌های عثمانی و خواهران [[ابراهیم یکم]] بالاتر می‌رود و تمام ثروت خواهرانش را به هماشاه سلطان داد و این کار هماشاه را آخرین زن قدرتمند و پرنفوذ در دوره سلطنت زنان در دوران خاصگی سلطان در امپراتوری عثمانی اعلام می کنند وی قبل از این که پسری برای پادشاه بیاورد به مقام خاصگی رسید و این امر باعث حسادت تورخان سلطان شد و زمانی که هماشاه سلطان به عقد رسمی سلطان در امد و سلطنت خود را آغاز کرد مقام تورخان سلطان از اولین خاصگی و همسر به دومین رسید.
 
هماشاه سلطان در سال ۱۶۴۸ تنها فرزندش شاهزاده اورخان را به‌دنیا می‌آورد، اما چند ماه بعد بوسیله شورش همسرش از سلطنت خلع و چند روز بعد خفه می‌شود. هماشاه پس‌از برکناری همسرش همراه با دیگر خاصگی سلطان‌ها به قصر ادرنه تبعید می‌شود و تمام قدرت خود را از دست می‌دهد. او در سال ۱۶۵۰ فرزندش را از دست می‌دهد.