باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
تابع حقیقی به [[تابع]]ی می‌گویند که [[بازهدامنه|دامنه تابع]] و [[برد|برد تابع]] آن [[زیرمجموعه]] [[اعداد حقیقی]] باشد.
 
 
[[en:real function]]
۴۴۴

ویرایش