تفاوت میان نسخه‌های «سده ۲۱ (میلادی)»

(نیازی به نقطه نیست؛ نقطه در پایان جمله قرار میگیرد.)
* [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] بمب گذاری در متروی [[مادرید]]
* [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]] [[بمب‌گذاری‌های ۷ ژوئیه ۲۰۰۵ لندن|بمب گذاری در متروی لندن]]؛ ناآرامی‌های [[فرانسه]]؛ بحران در [[تیمور شرقی]]
* [[۲۰۰۶ (میلادی)|۲۰۰۶]] جنگ شیعه و سنی در عراق؛ [[جنگ لبنان (۲۰۰۶)|جنگ لبنان و اسرائیل]]؛ جنگ در [[سومالی]]؛ جنگ در [[جمهوری آفریقای مرکزی|آفریقای مرکزی]]
* [[۲۰۰۷ (میلادی)|۲۰۰۷]]
* [[۲۰۰۸ (میلادی)|۲۰۰۸]] جنگ [[اسرائیل]] و [[غزه]]