تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان هوراند»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی)
{{Navbox with collapsible groups
| name = شهرستان هوراند
| title = {{پرچمک|Iran}} [[شهرستان هوراند]]
| state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}
|title=[[شهرستان هوراند]]
| listclass = hlist
|abovestyle=background:white;
 
|titlestyle=background:#66cc99
|above group1 =مرکز: '''[[هوراندمرکز شهرستان|مرکز]]'''
| list1 =
|selected={{{1|}}}
|group1='''[[بخش مرکزی شهرستان هوراند|بخش مرکزی]]'''
| group2 = '''[[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]]'''
|groupstyle=background:#9ACD32;
| list2 =
|abbr1=بخش مرکزی
|list1= {{Navbox |subgroup
| group1 = [[بخش مرکزی شهرستان هوراند|مرکزی]]
|groupstyle=background:#9ACD32;
| list1 =
|group1=[[شهر|شهرها]]
{{Navbox|subgroup
|list1='''[[هوراند]]'''
| group1 =[[شهر| '''شهرها]]'''
|group2=[[دهستان چهاردانگه (هوراند)|دهستان چهاردانگه]]
| list1 =
|list2='''[[آق‌براز]]'''{{•}}[[آلچالو]]{{•}}[[ارمک (هوراند)|ارمک]]{{•}}[[ارنان (اهر)|ارنان]]{{•}}[[ازناب سفلی (اهر)|ازناب سفلی]]{{•}}[[ازناب علیا (اهر)|ازناب علیا]]{{•}}[[ازناب خالصه]]{{•}}[[بال‌داغی]]{{•}}[[پیراسمیلو]]{{•}}[[تابستانق]]{{•}}[[تازه‌کند داودلو]]{{•}}[[تنباکولوق]]{{•}}[[توبین]]{{•}}[[تین (هوراند)|تین]]{{•}}[[خان‌کندی (هوراند)|خان‌کندی]]{{•}}[[خوی‌سورق]]{{•}}[[داودلو]]{{•}}[[زیارلو]]{{•}}[[شیخ‌بران]]{{•}}[[صوفی (هوراند)|صوفی]]{{•}}[[عزیزلو (اهر)|عزیزلو]]{{•}}[[عسگرلو]]{{•}}[[قره‌قیه شکرلو]]{{•}}[[قشلاق ارض‌بیگ]]{{•}}[[قلعه‌کندی]]{{•}}[[قمیشلو]]{{•}}[[قیه‌دیبی]]{{•}}[[کویر (هوراند)|کویر]]{{•}}[[گورم‌درق]]{{•}}[[مردی‌لو]]{{•}}[[ملالو]]{{•}}[[ملک‌درق]]{{•}}[[هلان صفرعلی]]{{•}}[[هوین]]{{•}}[[وروجن سفلی]]{{•}}[[وروجن علیا]]
|list1='''[[هوراند]]'''
|group3=[[دهستان دودانگه (هوراند)|دهستان دودانگه]]
 
|list3=[[آوالان]]{{•}}[[اینجار]]{{•}}[[بزینان]]{{•}}[[پریجان]]{{•}}[[پشتاب]]{{•}}[[تازه‌کند نیق]]{{•}}[[تازه‌کند یافت]]{{•}}[[تقی‌کندی (هوراند)|تقی‌کندی]]{{•}}[[جابان (دودانگه)|جابان]]{{•}}[[جرزنگ]]{{•}}[[جعفرآباد (هوراند)|جعفرآباد]]{{•}}[[چرمه‌داش]]{{•}}[[خداقلی (اهر)|خداقلی]]{{•}}[[دلقناب]]{{•}}[[ده‌رود (هوراند)|ده‌رود]]{{•}}[[شغالان]]{{•}}[[شلوری]]{{•}}[[قتانلو]]{{•}}[[قره‌درویش]]{{•}}[[کرگس]]{{•}}[[کره‌میدان]]{{•}}[[کلی سفلی (اهر)|کلی سفلی]]{{•}}[[کنبدان]]{{•}}[[کوجان]]{{•}}[[کورن (هوراند)|کورن]]{{•}}[[گولان (هوراند)|گولان]]{{•}}[[لغلان]]{{•}}[[محمدآباد (هوراند)|محمدآباد]]{{•}}[[مزرعه گورا]]{{•}}[[ملاحونی]]{{•}}[[ملخاص]]{{•}}[[منجناب جدید]]{{•}}[[منجناب قدیم]]{{•}}[[میدانلار]]{{•}}[[نقدی (هوراند)|نقدی]]{{•}}[[نیق]]{{•}}[[هرسبان]]{{•}}[[هوای]]{{•}}[[ویزناب]]{{•}}[[ویق]]{{•}}[[یدی‌بلاغ (هوراند)|یدی‌بلاغ]]
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|group4=[[دهستان دیکله]]
| list2 =
|list4=[[آغ‌دره (هوراند)|آغ‌دره]]{{•}}[[آمپار]]{{•}}[[آیدین‌لو]]{{•}}[[تازه‌کند نصیرآباد]]{{•}}[[جابان (دیکله)|جابان]]{{•}}[[چیناب]]{{•}}[[حوریدرق]]{{•}}[[طایفه خلیفه‌لو|خلیفه‌لو]]{{•}}[[سلطان‌آباد (هوراند)|سلطان‌آباد]]{{•}}[[سنگرآباد]]{{•}}[[سیدبنه]]{{•}}[[قلعه‌جیق]]{{•}}[[کنده (روستا)|کنده]]{{•}}[[لروم]]{{•}}[[لقمان (هوراند)|لقمان]]{{•}}'''[[مجیدآباد (هوراند)|مجیدآباد]]'''{{•}}[[مرادلو (هوراند)|مرادلو]]{{•}}[[مزرعه جهانگیر]]{{•}}[[نوانسر]]{{•}}[[هلیلو]]
{{Navbox|subgroup
| groupwidth = 11em
 
|group2group1=[[دهستان چهاردانگه (هوراند)|دهستان چهاردانگه]]
|list2list1='''[[آق‌براز]]'''{{•}}[[آلچالو]]{{•}}[[ارمک (هوراند)|ارمک]]{{•}}[[ارنان (اهرهوراند)|ارنان]]{{•}}[[ازناب سفلی (اهرهوراند)|ازناب سفلی]]{{•}}[[ازناب علیا (اهرهوراند)|ازناب علیا]]{{•}}[[ازناب خالصه]]{{•}}[[بال‌داغی]]{{•}}[[پیراسمیلو]]{{•}}[[تابستانق]]{{•}}[[تازه‌کند داودلو]]{{•}}[[تنباکولوق]]{{•}}[[توبین]]{{•}}[[تین (هوراند)|تین]]{{•}}[[خان‌کندی (هوراند)|خان‌کندی]]{{•}}[[خوی‌سورق]]{{•}}[[داودلو]]{{•}}[[زیارلو]]{{•}}[[شیخ‌بران]]{{•}}[[صوفی (هوراند)|صوفی]]{{•}}[[عزیزلو (اهرهوراند)|عزیزلو]]{{•}}[[عسگرلو]]{{•}}[[قره‌قیه شکرلو]]{{•}}[[قشلاق ارض‌بیگ]]{{•}}[[قلعه‌کندی]]{{•}}[[قمیشلو]]{{•}}[[قیه‌دیبی]]{{•}}[[کویر (هوراند)|کویر]]{{•}}[[گورم‌درق]]{{•}}[[مردی‌لو]]{{•}}[[ملالو]]{{•}}[[ملک‌درق]]{{•}}[[هلان صفرعلی]]{{•}}[[هوین]]{{•}}[[وروجن سفلی]]{{•}}[[وروجن علیا]]
|group3group2=[[دهستان دودانگه (هوراند)|دهستان دودانگه]]
|list3list2=[[آوالان]]{{•}}[[اینجار]]{{•}}[[بزینان]]{{•}}[[پریجان]]{{•}}[[پشتاب]]{{•}}[[تازه‌کند نیق]]{{•}}[[تازه‌کند یافت]]{{•}}[[تقی‌کندی (هوراند)|تقی‌کندی]]{{•}}[[جابان (دودانگه)|جابان]]{{•}}[[جرزنگ]]{{•}}[[جعفرآباد (هوراند)|جعفرآباد]]{{•}}[[چرمه‌داش]]{{•}}[[خداقلی (اهرهوراند)|خداقلی]]{{•}}[[دلقناب]]{{•}}[[ده‌رود (هوراند)|ده‌رود]]{{•}}[[شغالان]]{{•}}[[شلوری]]{{•}}[[قتانلو]]{{•}}[[قره‌درویش]]{{•}}[[کرگس]]{{•}}[[کره‌میدان]]{{•}}[[کلی سفلی (اهرهوراند)|کلی سفلی]]{{•}}[[کنبدان]]{{•}}[[کوجان]]{{•}}[[کورن (هوراند)|کورن]]{{•}}[[گولان (هوراند)|گولان]]{{•}}[[لغلان]]{{•}}[[محمدآباد (هوراند)|محمدآباد]]{{•}}[[مزرعه گورا]]{{•}}[[ملاحونی]]{{•}}[[ملخاص]]{{•}}[[منجناب جدید]]{{•}}[[منجناب قدیم]]{{•}}[[میدانلار]]{{•}}[[نقدی (هوراند)|نقدی]]{{•}}[[نیق]]{{•}}[[هرسبان]]{{•}}[[هوای]]{{•}}[[ویزناب]]{{•}}[[ویق]]{{•}}[[یدی‌بلاغ (هوراند)|یدی‌بلاغ]]
|group4group3=[[دهستان دیکله]]
|list4list3=[[آغ‌دره (هوراند)|آغ‌دره]]{{•}}[[آمپار]]{{•}}[[آیدین‌لو]]{{•}}[[تازه‌کند نصیرآباد]]{{•}}[[جابان (دیکله)|جابان]]{{•}}[[چیناب]]{{•}}[[حوریدرق]]{{•}}[[طایفه خلیفه‌لو|خلیفه‌لو]]{{•}}[[سلطان‌آباد (هوراند)|سلطان‌آباد]]{{•}}[[سنگرآباد]]{{•}}[[سیدبنه]]{{•}}[[قلعه‌جیق]]{{•}}[[کنده (روستا)|کنده]]{{•}}[[لروم]]{{•}}[[لقمان (هوراند)|لقمان]]{{•}}'''[[مجیدآباد (هوراند)|مجیدآباد]]'''{{•}}[[مرادلو (هوراند)|مرادلو]]{{•}}[[مزرعه جهانگیر]]{{•}}[[نوانسر]]{{•}}[[هلیلو]]
}}
}}
}}
 
}}<noinclude>
منبع: درگاه ملی آمار.
[[رده:الگو:شهرستان‌های ایران|هوراند]]
[[رده:شهرستان هوراند]]