تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان جلفا»

بدون خلاصه ویرایش
{{Navbox with collapsible groups
| name = شهرستان جلفا
| title = {{پرچمک|Iran}} [[شهرستان جلفا]]
| state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}
|title=[[شهرستان جلفا]]
| listclass = hlist
|abovestyle=background:white;
 
|titlestyle=background:#66cc99
|above group1 =مرکز: '''[[هادیشهرمرکز (جلفا)شهرستان|هادیشهرمرکز]]'''
| list1 =
|selected={{{1|}}}
|list1=[[جلفا (ایران)|جلفا]]{{•}}'''[[هادیشهر (جلفا)|هادیشهر]]'''
|group1=[[بخش مرکزی شهرستان جلفا|بخش مرکزی]]
| group2 = '''[[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش‌ها]]'''
|abbr1=بخش مرکزی
| list2 =
|list1={{Navbox
{{Navbox|subgroup
|groupstyle=background:#9ACD32;
| group1 = [[بخش مرکزی شهرستان جلفا|بخش مرکزی]]
|group1=[[شهر|شهرها]]
| list1 =
|list1=[[جلفا (ایران)|جلفا]]{{•}}'''[[هادیشهر (جلفا)|هادیشهر]]'''
{{Navbox|subgroup
|group2=[[دهستان ارسی]]
| group1 = '''شهرها'''
|list2='''[[ارسی (جلفا)|ارسی]]'''{{•}}[[زاویه (جلفا)|زاویه]]{{•}}[[سیه‌سران]]{{•}}[[قشلاق (جلفا)|قشلاق]]{{•}}[[لیوارجان]]{{•}}[[نوشیروان]]
| list1 =
|group3=[[دهستان داران]]
[[جلفا (ایران)|جلفا]]{{•}}'''[[هادیشهر (جلفا)|هادیشهر]]'''
|list3=[[احمدآباد (جلفا)|احمدآباد]]{{•}}[[افشار (جلفا)|افشار]]{{•}}[[الوان (جلفا)|الوان]]{{•}}'''[[داران (جلفا)|داران]]'''{{•}}[[مرازاد]]{{•}}[[مزرعه منجان‌آباد]]
 
|group4=[[دهستان شجاع]]
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|list4=[[آغبلاغ (جلفا)|آغبلاغ]]{{•}}[[تازه‌کند (جلفا)|تازه‌کند]]{{•}}[[حیدرآباد (جلفا)|حیدرآباد]]{{•}}[[سرکش (جلفا)|سرکش]]{{•}}[[سیلگرد]]{{•}}[[شاهمار (جلفا)|شاهمار]]{{•}}'''[[شجاع (جلفا)|شجاع]]'''{{•}}[[طالب‌گلی]]{{•}}[[قره‌بلاغ (جلفا)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[کلیدداغی]]{{•}}[[گل‌فرج]]
| list2 =
{{Navbox|subgroup
| groupwidth = 11em
 
|group2group1=[[دهستان ارسی]]
|list2list1='''[[ارسی (جلفا)|ارسی]]'''{{•}}[[زاویه (جلفا)|زاویه]]{{•}}[[سیه‌سران]]{{•}}[[قشلاق (جلفا)|قشلاق]]{{•}}[[لیوارجان]]{{•}}[[نوشیروان]]
|group3group2=[[دهستان داران]]
|list3list2=[[احمدآباد (جلفا)|احمدآباد]]{{•}}[[افشار (جلفا)|افشار]]{{•}}[[الوان (جلفا)|الوان]]{{•}}'''[[داران (جلفا)|داران]]'''{{•}}[[مرازاد]]{{•}}[[مزرعه منجان‌آباد]]
|group4group3=[[دهستان شجاع]]
|list4list3=[[آغبلاغ (جلفا)|آغبلاغ]]{{•}}[[تازه‌کند (جلفا)|تازه‌کند]]{{•}}[[حیدرآباد (جلفا)|حیدرآباد]]{{•}}[[سرکش (جلفا)|سرکش]]{{•}}[[سیلگرد]]{{•}}[[شاهمار (جلفا)|شاهمار]]{{•}}'''[[شجاع (جلفا)|شجاع]]'''{{•}}[[طالب‌گلی]]{{•}}[[قره‌بلاغ (جلفا)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[کلیدداغی]]{{•}}[[گل‌فرج]]
}}
}}
 
|groupstyle=background:#9ACD32;
| group2 = [[بخش سیه‌رود|سیه‌رود]]
| list2 =
|abbr2=بخش سیه‌رود
|list2= {{Navbox|subgroup
| group1 =[[شهر| '''شهرها]]'''
|groupstyle=background:#9ACD32;
| list1 =
|group1=[[شهر|شهرها]]
|list1='''[[سیه‌رود]]'''
 
|group2=[[دهستان دیزمار غربی|دهستان{{سخ}}دیزمار غربی]]
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|list2='''[[ایری سفلی]]'''{{•}}[[کمار سفلی]]{{•}}[[کمار علیا]]{{•}}[[هلق]]{{•}}[[ودیق]]
| list2 =
|group3=[[دهستان نوجه‌مهر]]
{{Navbox|subgroup
|list3=[[اروج]]{{•}}[[اعقان]]{{•}}[[الف‌آباد]]{{•}}[[انیق]]{{•}}[[اشتبین]]{{•}}[[ایل‌سون]]{{•}}[[پهناور]]{{•}}[[پیربلاغ]]{{•}}[[تلکری]]{{•}}[[دوزال]]{{•}}[[دوست‌آشنا]]{{•}}[[قره‌چی معدن]]{{•}}[[قره‌درق]]{{•}}[[قشلاق ارامنه]]{{•}}[[قشلاق نواکی]]{{•}}[[قولان]]{{•}}[[کردشت]]{{•}}[[مسن (جلفا)|مسن]]{{•}}[[میانه کرداحمد]]{{•}}[[نظرکندی]]{{•}}[[نمنق]]{{•}}'''[[نوجه‌مهر]]'''{{•}}[[نوردوز]]
| groupwidth = 11em
 
|group2group1=[[دهستان دیزمار غربی|دهستان{{سخ}}دیزمار غربی]]
|list2list1='''[[ایری سفلی]]'''{{•}}[[کمار سفلی]]{{•}}[[کمار علیا]]{{•}}[[هلق]]{{•}}[[ودیق]]
|group3group2=[[دهستان نوجه‌مهر]]
|list3list2=[[اروج]]{{•}}[[اعقان]]{{•}}[[الف‌آباد]]{{•}}[[انیق]]{{•}}[[اشتبین]]{{•}}[[ایل‌سون]]{{•}}[[پهناور]]{{•}}[[پیربلاغ]]{{•}}[[تلکری]]{{•}}[[دوزال]]{{•}}[[دوست‌آشنا]]{{•}}[[قره‌چی معدن]]{{•}}[[قره‌درق]]{{•}}[[قشلاق ارامنه]]{{•}}[[قشلاق نواکی]]{{•}}[[قولان]]{{•}}[[کردشت]]{{•}}[[مسن (جلفا)|مسن]]{{•}}[[میانه کرداحمد]]{{•}}[[نظرکندی]]{{•}}[[نمنق]]{{•}}'''[[نوجه‌مهر]]'''{{•}}[[نوردوز]]
}}
}}
}}
 
}}<noinclude>
منبع: درگاه ملی آمار.
[[رده:الگو:شهرستان‌های ایران|جلفا]]
[[رده:شهرستان جلفا]]