تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان اهر»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی)
{{Navbox with collapsible groups
| name = شهرستان اهر
| title = {{پرچمک|Iran}} [[شهرستان اهر]]
| state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}
|title=[[شهرستان اهر]]
| listclass = hlist
|abovestyle=background:white;
 
|titlestyle=background:#66cc99
|above group1 =مرکز: '''[[اهرمرکز شهرستان|مرکز]]'''
| list1 =
|selected={{{1|}}}
|list1='''[[اهر]]'''
|groupstyle=background:#9ACD32;
|group1 group2 = '''[[بخش مرکزی(تقسیمات شهرستان اهرکشوری)|بخش مرکزی]]'''
| list2 =
|abbr1=بخش مرکزی
|list1= {{Navbox |subgroup
| group1 = [[بخش مرکزی شهرستان اهر|مرکزی]]
|groupstyle=background:#9ACD32;
| list1 =
|group1=[[شهر|شهرها]]
{{Navbox|subgroup
|list1='''[[اهر]]'''
| group1 =[[شهر| '''شهرها]]'''
|group2=[[دهستان آذغان]]
| list1 =
|list2='''[[آذغان]]'''{{•}}[[آقاکندی]]{{•}}[[ابریق (اهر)|ابریق]]{{•}}[[ابللو]]{{•}}[[اورنگ (اهر)|اورنگ]]{{•}}[[برمس]]{{•}}[[تازه‌کند مسقران]]{{•}}[[چلان (اهر)|چلان]]{{•}}[[دغلیان بالا]]{{•}}[[دغلیان پایین]]{{•}}[[دوپیق]]{{•}}[[رشتاباد جدید]]{{•}}[[رشتاباد قدیم]]{{•}}[[رواسجان]]{{•}}[[زنگ‌ملک]]{{•}}[[سراجلو]]{{•}}[[شیخ‌احمد (اهر)|شیخ‌احمد]]{{•}}[[علیرضاچای]]{{•}}[[کسانق]]{{•}}[[کنگل‌آباد]]{{•}}[[گلوجه ابللو]]{{•}}[[نهار]]{{•}}[[هلان (آذغان)|هلان]]
'''[[اهر]]'''
|group3=[[دهستان اوچ‌هاچا]]
 
|list3=[[انجرد]]{{•}}[[بینق (اهر)|بینق]]{{•}}[[پسته‌بیگ‌لو]]{{•}}[[جوان‌شیخ]]{{•}}[[جوبند]]{{•}}[[چاپان]]{{•}}[[چوبانلار]]{{•}}[[حاجی‌علی‌بیگ‌کندی|حاجی علی‌بیگ کندی]]{{•}}[[زگلیک سفلی]]{{•}}[[زگلیک علیا]]{{•}}[[زندآباد]]{{•}}[[سامبران]]{{•}}[[شیرین‌درق]]{{•}}[[صومعه (اهر)|صومعه]]{{•}}[[قلعه ملک]]{{•}}[[قلندر (اهر)|قلندر]]{{•}}[[قورشاقلو (اهر)|قورقاشلو]]{{•}}[[کردلقان]]{{•}}[[کوسالار (اوچ‌هاچا)|کوسالار]]{{•}}[[گاودل]]{{•}}[[مزرعه مزارع]]{{•}}[[مصطفی‌چای]]{{•}}[[ونه‌آباد]]{{•}}[[یاغ‌بستلو]]{{•}}'''[[یخفروزان]]'''
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|group4=[[دهستان بزکش]]
| list2 =
|list4=[[آلپاویت]]{{•}}[[آل‌مان قدیم]]{{•}}[[تازه‌کند طهماسب]]{{•}}[[جالیق (بزکش)|جالیق]]{{•}}[[خضرکندی]]{{•}}[[داشلوجه (اهر)|داشلوجه]]{{•}}[[دهستان (اهر)|دهستان]]{{•}}[[دیزج تلخاج]]{{•}}[[دیزج جالو]]{{•}}[[رزین (اهر)|رزین]]{{•}}[[ریحان (اهر)|ریحان]]{{•}}[[زرگر (گرمی)|زرگر]]{{•}}[[سرقین]]{{•}}[[شله‌بران]]{{•}}[[طویله شامی]]{{•}}[[علی‌آباد (اهر)|علی‌آباد]]{{•}}[[قره‌بورون (اهر)|قره‌بورون]]{{•}}[[کردلر (اهر)|کردلر]]{{•}}[[کقالق]]{{•}}[[کلهور]]{{•}}'''[[گرنگاه]]'''{{•}}[[مرده‌کتان]]{{•}}[[یوزبند]]
{{Navbox|subgroup
|group5=[[دهستان قشلاق (اهر)|دهستان قشلاق]]
| groupwidth = 11em
|list5=[[آق‌دیوار]]{{•}}[[افیل]]{{•}}[[اللو (اهر)|اللو]]{{•}}[[الوار]]{{•}}[[انباق جواد]]{{•}}[[انباق حاجی‌خان]]{{•}}[[انباق سرخای]]{{•}}[[انباق علیا]]{{•}}[[انداب جدید]]{{•}}[[انداب قدیم]]{{•}}[[باباجان (اهر)|باباجان]]{{•}}[[باللی‌قشلاق]]{{•}}[[بصیرآباد (اهر)|بصیرآباد]]{{•}}[[بهل]]{{•}}[[بیدلو (اهر)|بیدلو]]{{•}}[[پارچه‌قشلاق]]{{•}}[[پالدرن]]{{•}}[[پیجیک]]{{•}}'''[[تازه‌کند شاهوردی]]'''{{•}}[[جالیق (قشلاق)|جالیق]]{{•}}[[جلایر (اهر)|جلایر]]{{•}}[[چل‌قشلاقی]]{{•}}[[حصار سیدلر]]{{•}}[[خلفیان]]{{•}}[[دمیرتپه]]{{•}}[[دوغان]]{{•}}[[ریحال]]{{•}}[[زگلیک کوربلاغ]]{{•}}[[ساری‌سولی]]{{•}}[[ساری‌لار]]{{•}}[[سیدلر (اهر)|سیدلر]]{{•}}[[سیدلی]]{{•}}[[شاه‌مرادلو]]{{•}}[[شاه‌وردی]]{{•}}[[شنقوش‌آباد]]{{•}}[[شیخ‌قشلاق سفلی]]{{•}}[[شیخ‌قشلاق علیا]]{{•}}[[صفی‌خانلو]]{{•}}[[عنبرلو]]{{•}}[[قراجه‌لو]]{{•}}[[قره‌قشلاق (قشلاق)|قره‌قشلاق]]{{•}}[[قشلاق جدید]]{{•}}[[قشلاق حاج‌اوغلو]]{{•}}[[قشلاق حاجیلار (اهر)|قشلاق حاجیلار]]{{•}}[[قشلاق خیاللو]]{{•}}[[قشلاق میدان‌باغی]]{{•}}[[قشلاق نجف‌خانلو]]{{•}}[[قلعه‌باشی]]{{•}}[[کرملو]]{{•}}[[کوربلاغ (اهر)|کوربلاغ]]{{•}}[[کوسالار (قشلاق)|کوسالار]]{{•}}[[گلیزه]]{{•}}[[گوروان بزرگ]]{{•}}[[گوروان کوچک]]{{•}}[[ناظم‌آباد]]{{•}}[[نقاره‌کوب جدید]]{{•}}[[نقاره‌کوب قدیم]]{{•}}[[نقدوز]]{{•}}[[یاورکندی]]{{•}}[[یوزباشلو]]{{•}}[[یوسفلو]]
 
|group6=[[دهستان گویجه‌بل]]
|group2group1=[[دهستان آذغان]]
|list6=[[اشدلق]]{{•}}[[ایلکده]]{{•}}[[پیره‌یوسفیان]]{{•}}[[چشمه‌وزان]]{{•}}[[خرم‌آباد (اهر)|خرم‌آباد]]{{•}}'''[[خونیق]]'''{{•}}[[دامناب (اهر)|دامناب]]{{•}}[[دایلار]]{{•}}[[دیزبین (اهر)|دیزبین]]{{•}}[[زنجیربلاغ]]{{•}}[[ساری‌یارقان]]{{•}}[[قرخبلاغ]]{{•}}[[قزلجه (اهر)|قزلجه]]{{•}}[[قورچی‌کندی]]{{•}}[[کاشان (اهر)|کاشان]]{{•}}[[کرداحمد سفلی]]{{•}}[[کرداحمد علیا]]{{•}}[[کوره‌درق]]{{•}}[[گلوجه مالالار]]{{•}}[[گمیش‌آباد]]{{•}}[[گونجیک]]{{•}}[[مزرعه حاج‌عابدین]]{{•}}[[ملالار]]{{•}}[[ملالار محمدرضاکندی]]{{•}}[[وردین (اهر)|وردین]]{{•}}[[یایجیلو]]
|list2list1='''[[آذغان]]'''{{•}}[[آقاکندی]]{{•}}[[ابریق (اهر)|ابریق]]{{•}}[[ابللو]]{{•}}[[اورنگ (اهر)|اورنگ]]{{•}}[[برمس]]{{•}}[[تازه‌کند مسقران]]{{•}}[[چلان (اهر)|چلان]]{{•}}[[دغلیان بالا]]{{•}}[[دغلیان پایین]]{{•}}[[دوپیق]]{{•}}[[رشتاباد جدید]]{{•}}[[رشتاباد قدیم]]{{•}}[[رواسجان]]{{•}}[[زنگ‌ملک]]{{•}}[[سراجلو]]{{•}}[[شیخ‌احمد (اهر)|شیخ‌احمد]]{{•}}[[علیرضاچای]]{{•}}[[کسانق]]{{•}}[[کنگل‌آباد]]{{•}}[[گلوجه ابللو]]{{•}}[[نهار]]{{•}}[[هلان (آذغان)|هلان]]
|group7=[[دهستان ورگهان]]
|group3group2=[[دهستان اوچ‌هاچا]]
|list7=[[آرمدلو سفلی]]{{•}}[[آق‌بلاغ (اهر)|آق‌بلاغ]]{{•}}[[تاقلار]]{{•}}[[ترانچه]]{{•}}[[ترکلان]]{{•}}[[حسین‌کندی]]{{•}}[[خرده‌قشلاق]]{{•}}[[داش‌بلاغ (اهر)|داش‌بلاغ]]{{•}}[[داش‌بلاغ مغار]]{{•}}[[دره‌قشلاق سفلی]]{{•}}[[دره‌قشلاق علیا]]{{•}}[[دوشدور (اهر)|دوشدور]]{{•}}[[زردخانه]]{{•}}[[سوتات]]{{•}}[[سیدقشلاقی]]{{•}}[[سیه‌دولان (اهر)|سیه‌دولان]]{{•}}[[شوره‌ناب]]{{•}}[[شیربیت]]{{•}}[[شیشه (اهر)|شیشه]]{{•}}[[قره‌قشلاق (ورگهان)|قره‌قشلاق]]{{•}}[[قره‌گوزلو (اهر)|قره‌گوزلو]]{{•}}[[قشلاق ذاخر]]{{•}}[[قشلاق قلعه‌جیق]]{{•}}[[قشلاق کنه‌لو]]{{•}}[[قشلاق کهل]]{{•}}[[قوری‌گل (اهر)|قوری‌گل]]{{•}}[[کردلر ترانچه]]{{•}}[[کولی‌دره]]{{•}}[[کین‌آب]]{{•}}[[گرده‌سنگ]]{{•}}[[گل‌لر]]{{•}}[[لیملو]]{{•}}[[مغار]]{{•}}[[هلان (ورگهان)|هلان]]{{•}}[[وجنی]]{{•}}'''[[ورگهان]]'''
|list3list2=[[انجرد]]{{•}}[[بینق (اهر)|بینق]]{{•}}[[پسته‌بیگ‌لو]]{{•}}[[جوان‌شیخ]]{{•}}[[جوبند]]{{•}}[[چاپان]]{{•}}[[چوبانلار]]{{•}}[[حاجی‌علی‌بیگ‌کندی|حاجی علی‌بیگ کندی]]{{•}}[[زگلیک سفلی]]{{•}}[[زگلیک علیا]]{{•}}[[زندآباد]]{{•}}[[سامبران]]{{•}}[[شیرین‌درق]]{{•}}[[صومعه (اهر)|صومعه]]{{•}}[[قلعه ملک]]{{•}}[[قلندر (اهر)|قلندر]]{{•}}[[قورشاقلو (اهر)|قورقاشلو]]{{•}}[[کردلقان]]{{•}}[[کوسالار (اوچ‌هاچا)|کوسالار]]{{•}}[[گاودل]]{{•}}[[مزرعه مزارع]]{{•}}[[مصطفی‌چای]]{{•}}[[ونه‌آباد]]{{•}}[[یاغ‌بستلو]]{{•}}'''[[یخفروزان]]'''
|group4group3=[[دهستان بزکش]]
|list4list3=[[آلپاویت]]{{•}}[[آل‌مان قدیم]]{{•}}[[تازه‌کند طهماسب]]{{•}}[[جالیق (بزکش)|جالیق]]{{•}}[[خضرکندی]]{{•}}[[داشلوجه (اهر)|داشلوجه]]{{•}}[[دهستان (اهر)|دهستان]]{{•}}[[دیزج تلخاج]]{{•}}[[دیزج جالو]]{{•}}[[رزین (اهر)|رزین]]{{•}}[[ریحان (اهر)|ریحان]]{{•}}[[زرگر (گرمی)|زرگر]]{{•}}[[سرقین]]{{•}}[[شله‌بران]]{{•}}[[طویله شامی]]{{•}}[[علی‌آباد (اهر)|علی‌آباد]]{{•}}[[قره‌بورون (اهر)|قره‌بورون]]{{•}}[[کردلر (اهر)|کردلر]]{{•}}[[کقالق]]{{•}}[[کلهور]]{{•}}'''[[گرنگاه]]'''{{•}}[[مرده‌کتان]]{{•}}[[یوزبند]]
|group5group4=[[دهستان قشلاق (اهر)|دهستان قشلاق]]
|list5list4=[[آق‌دیوار]]{{•}}[[افیل]]{{•}}[[اللو (اهر)|اللو]]{{•}}[[الوار]]{{•}}[[انباق جواد]]{{•}}[[انباق حاجی‌خان]]{{•}}[[انباق سرخای]]{{•}}[[انباق علیا]]{{•}}[[انداب جدید]]{{•}}[[انداب قدیم]]{{•}}[[باباجان (اهر)|باباجان]]{{•}}[[باللی‌قشلاق]]{{•}}[[بصیرآباد (اهر)|بصیرآباد]]{{•}}[[بهل]]{{•}}[[بیدلو (اهر)|بیدلو]]{{•}}[[پارچه‌قشلاق]]{{•}}[[پالدرن]]{{•}}[[پیجیک]]{{•}}'''[[تازه‌کند شاهوردی]]'''{{•}}[[جالیق (قشلاق)|جالیق]]{{•}}[[جلایر (اهر)|جلایر]]{{•}}[[چل‌قشلاقی]]{{•}}[[حصار سیدلر]]{{•}}[[خلفیان]]{{•}}[[دمیرتپه]]{{•}}[[دوغان]]{{•}}[[ریحال]]{{•}}[[زگلیک کوربلاغ]]{{•}}[[ساری‌سولی]]{{•}}[[ساری‌لار]]{{•}}[[سیدلر (اهر)|سیدلر]]{{•}}[[سیدلی]]{{•}}[[شاه‌مرادلو]]{{•}}[[شاه‌وردی]]{{•}}[[شنقوش‌آباد]]{{•}}[[شیخ‌قشلاق سفلی]]{{•}}[[شیخ‌قشلاق علیا]]{{•}}[[صفی‌خانلو]]{{•}}[[عنبرلو]]{{•}}[[قراجه‌لو]]{{•}}[[قره‌قشلاق (قشلاق)|قره‌قشلاق]]{{•}}[[قشلاق جدید]]{{•}}[[قشلاق حاج‌اوغلو]]{{•}}[[قشلاق حاجیلار (اهر)|قشلاق حاجیلار]]{{•}}[[قشلاق خیاللو]]{{•}}[[قشلاق میدان‌باغی]]{{•}}[[قشلاق نجف‌خانلو]]{{•}}[[قلعه‌باشی]]{{•}}[[کرملو]]{{•}}[[کوربلاغ (اهر)|کوربلاغ]]{{•}}[[کوسالار (قشلاق)|کوسالار]]{{•}}[[گلیزه]]{{•}}[[گوروان بزرگ]]{{•}}[[گوروان کوچک]]{{•}}[[ناظم‌آباد]]{{•}}[[نقاره‌کوب جدید]]{{•}}[[نقاره‌کوب قدیم]]{{•}}[[نقدوز]]{{•}}[[یاورکندی]]{{•}}[[یوزباشلو]]{{•}}[[یوسفلو]]
|group6group5=[[دهستان گویجه‌بل]]
|list6list5=[[اشدلق]]{{•}}[[ایلکده]]{{•}}[[پیره‌یوسفیان]]{{•}}[[چشمه‌وزان]]{{•}}[[خرم‌آباد (اهر)|خرم‌آباد]]{{•}}'''[[خونیق]]'''{{•}}[[دامناب (اهر)|دامناب]]{{•}}[[دایلار]]{{•}}[[دیزبین (اهر)|دیزبین]]{{•}}[[زنجیربلاغ]]{{•}}[[ساری‌یارقان]]{{•}}[[قرخبلاغ]]{{•}}[[قزلجه (اهر)|قزلجه]]{{•}}[[قورچی‌کندی]]{{•}}[[کاشان (اهر)|کاشان]]{{•}}[[کرداحمد سفلی]]{{•}}[[کرداحمد علیا]]{{•}}[[کوره‌درق]]{{•}}[[گلوجه مالالار]]{{•}}[[گمیش‌آباد]]{{•}}[[گونجیک]]{{•}}[[مزرعه حاج‌عابدین]]{{•}}[[ملالار]]{{•}}[[ملالار محمدرضاکندی]]{{•}}[[وردین (اهر)|وردین]]{{•}}[[یایجیلو]]
|group7group6=[[دهستان ورگهان]]
|list7list6=[[آرمدلو سفلی]]{{•}}[[آق‌بلاغ (اهر)|آق‌بلاغ]]{{•}}[[تاقلار]]{{•}}[[ترانچه]]{{•}}[[ترکلان]]{{•}}[[حسین‌کندی]]{{•}}[[خرده‌قشلاق]]{{•}}[[داش‌بلاغ (اهر)|داش‌بلاغ]]{{•}}[[داش‌بلاغ مغار]]{{•}}[[دره‌قشلاق سفلی]]{{•}}[[دره‌قشلاق علیا]]{{•}}[[دوشدور (اهر)|دوشدور]]{{•}}[[زردخانه]]{{•}}[[سوتات]]{{•}}[[سیدقشلاقی]]{{•}}[[سیه‌دولان (اهر)|سیه‌دولان]]{{•}}[[شوره‌ناب]]{{•}}[[شیربیت]]{{•}}[[شیشه (اهر)|شیشه]]{{•}}[[قره‌قشلاق (ورگهان)|قره‌قشلاق]]{{•}}[[قره‌گوزلو (اهر)|قره‌گوزلو]]{{•}}[[قشلاق ذاخر]]{{•}}[[قشلاق قلعه‌جیق]]{{•}}[[قشلاق کنه‌لو]]{{•}}[[قشلاق کهل]]{{•}}[[قوری‌گل (اهر)|قوری‌گل]]{{•}}[[کردلر ترانچه]]{{•}}[[کولی‌دره]]{{•}}[[کین‌آب]]{{•}}[[گرده‌سنگ]]{{•}}[[گل‌لر]]{{•}}[[لیملو]]{{•}}[[مغار]]{{•}}[[هلان (ورگهان)|هلان]]{{•}}[[وجنی]]{{•}}'''[[ورگهان]]'''
}}
}}
}}
<noinclude>
منبع: درگاه ملی آمار.
[[رده:الگو:شهرستان‌های ایران|اهر]]
[[رده:شهرستان اهر]]
</noinclude>