تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان ورزقان»

بدون خلاصه ویرایش
| group1 = '''شهرها'''
| list1 =
'''[[ورزقان]]'''
 
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان ازومدل جنوبی|دهستان ازومدل{{سخ}} جنوبی]]
|list1=[[اره‌جان]]{{•}}[[ایشقلو]]{{•}}[[چای‌کندی خیرالدین]]{{•}}[[چراغلو (ورزقان)|چراغلو]]{{•}}[[چلناب]]{{•}}[[حماملو]]{{•}}[[خلف‌انصار]]{{•}}[[خیرالدین]]{{•}}[[دهلیق]]{{•}}[[دیزج صفرعلی]]{{•}}[[دیزج ملک]]{{•}}[[روادانق]]{{•}}[[روزی]]{{•}}[[زغن‌آباد]]{{•}}[[زنگ‌آباد (ورزقان)|زنگ‌آباد]]{{•}}[[سرخه‌دیزج]]{{•}}[[سردارکندی]]{{•}}[[سغندل]]{{•}}[[شیخملو]]{{•}}'''[[صومعه دل|صومعه دل]]'''{{•}}[[علویق]]{{•}}[[علی‌آباد (ورزقان)|علی‌آباد]]{{•}}[[علی‌بیگ‌کندی]]{{•}}[[قراجه ملک|قراجه‌ملک]]{{•}}[[قره‌بلاغ (ورزقان)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[کاسین]]{{•}}[[کلان (ورزقان)|کلان]]{{•}}[[گل‌عنبر]]{{•}}[[گویجه سلطان|گویجه‌سلطان]]{{•}}[[لله‌لو]]{{•}}[[مهترلو]]{{•}}[[میرزاعلی‌کندی]]{{•}}[[نصیرآباد (ورزقان)|نصیرآباد]]{{•}}[[هیبت‌بیگلو]]{{•}}[[ونستان]]
|group2=[[دهستان ازومدل شمالی|دهستان ازومدل{{سخ}} شمالی]]
|list2='''[[آغبلاغ سفلی (ورزقان)|آغبلاغ سفلی]]'''{{•}}[[آقاباباسنگ]]{{•}}[[اردشیر (ورزقان)|اردشیر]]{{•}}[[امیرآباد (ورزقان)|امیرآباد]]{{•}}[[بجوشن]]{{•}}[[برازین (ورزقان)|برازین]]{{•}}[[بنه‌کاغی]]{{•}}[[تازه‌کند بکرآباد]]{{•}}[[تخمدل]]{{•}}[[جاجان]]{{•}}[[خوین‌دیزج]]{{•}}[[زرین‌رکاب]]{{•}}[[سیدآباد (ورزقان)|سیدآباد]]{{•}}[[سیه‌کلان]]{{•}}[[گشایش (ورزقان)|گشایش]]{{•}}[[لاله‌بجان]]{{•}}[[مسقران]]{{•}}[[نهریق]]
|group3=[[دهستان بکرآباد|بکرآباد]]
|list3=[[آلوچه‌قشلاق]]{{•}}[[اوزی (ورزقان)|اوزی]]{{•}}'''[[بکرآباد (ورزقان)|بکرآباد]]'''{{•}}[[بورملک]]{{•}}[[خوینرود]]{{•}}[[دایممق]]{{•}}[[دنگاه]]{{•}}[[دوریق]]{{•}}[[ساری‌چمن]]{{•}}[[سرپادرق]]{{•}}[[طویل (ورزقان)|طویل]]{{•}}[[قیه‌قشلاق]]{{•}}[[کرویق]]{{•}}[[کلم (روستا)|کلم]]{{•}}[[کیغال]]{{•}}[[لیلی‌خانه]]{{•}}[[یاشیل]]
|group4=[[دهستان سینا|سینا]]
|list4=[[آبخواره]]{{•}}[[آغبلاغ (ورزقان)|آغبلاغ]]{{•}}[[آقابابافرامرزی]]{{•}}[[الهرد]]{{•}}[[اویلق]]{{•}}[[بهربیگ]]{{•}}[[بورون‌درق]]{{•}}[[خاکوانق]]{{•}}[[داشکسن (ورزقان)|داشکسن]]{{•}}'''[[شرف‌آباد (ورزقان)|شرف‌آباد]]'''{{•}}[[صمصام‌کندی]]{{•}}[[صیفار]]{{•}}[[فرخران]]{{•}}[[قره‌قیه (ورزقان)|قره‌قیه]]{{•}}[[کالیجان]]{{•}}[[کرنگان (ورزقان)|کرنگان]]{{•}}[[کهنه‌لو]]{{•}}[[گزان‌بند|گزانبند]]{{•}}[[لمبران]]{{•}}[[لیجین]]{{•}}[[مزرعه سواره]]{{•}}[[مزرعه شادی]]{{•}}[[مشک‌عنبر]]{{•}}[[ملک‌طالش]]{{•}}[[همای سفلی]]{{•}}[[همای علیا]]{{•}}[[هیزه‌جان]]{{•}}[[وردین]]
}}
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان ارزیل|ارزیل]]
|list1=[[آتش‌خسرو]]{{•}}'''[[ارزیل]]'''{{•}}[[استرقان]]{{•}}[[اندرگان]]{{•}}[[ایری علیا]]{{•}}[[جوانان‌گروه]]{{•}}[[حاجی‌لار (ورزقان)|حاجی‌لار]]{{•}}[[سهران (ورزقان)|سهران]]{{•}}[[سیوان (ورزقان)|سیوان]]{{•}}[[طرزم]]{{•}}[[قشلاق حاجیلار (ورزقان)|قشلاق حاجیلار]]{{•}}[[کوراکش]]{{•}}[[گل‌آخور]]{{•}}[[مشاهیر (ورزقان)|مشاهیر]]{{•}}[[میوه‌رود]]
|group2=[[دهستان جوشین|جوشین]]
|list2=[[آستمال]]{{•}}[[آوان (ورزقان)|آوان]]{{•}}[[آوانسر]]{{•}}[[انویق]]{{•}}[[بیشک|بیشک]]{{•}}[[جعفرآباد (ورزقان)|جعفرآباد]]{{•}}'''[[جوشین (ورزقان)|جوشین]]'''{{•}}[[چشمگان]]{{•}}[[سرکش (ورزقان)|سرکش]]{{•}}[[سقای]]{{•}}[[علی‌یار]]{{•}}[[گل‌چول]]{{•}}[[گلو (ورزقان)|گلو]]{{•}}[[نگارستان (ورزقان)|نگارستان]]{{•}}[[ینگجه (ورزقان)|ینگجه]]
|group3=[[دهستان دیزمار مرکزی|دهستان دیزمار{{سخ}} مرکزی]]
|list3=[[دستجرد (ورزقان)|دستجرد]]{{•}}[[سونداخر]]{{•}}[[قره‌قیه (خاروانا)|قره‌قیه]]{{•}}[[قشلاق خورشا سفلی]]{{•}}[[قشلاق خورشا علیا]]{{•}}[[قشلاق رحیم]]{{•}}[[قشلاق مرزآباد]]{{•}}[[کبودگنبد (ورزقان)|کبودگنبد]]{{•}}[[کلو (ورزقان)|کلو]]{{•}}[[کوجان (ورزقان)|کوجان]]{{•}}[[گوراند]]{{•}}'''[[لیلاب]]'''{{•}}[[مرزآباد]]{{•}}[[ملک‌قضات]]{{•}}[[میلق]]{{•}}[[نچق]]{{•}}[[ورزقان (ورزقان)|ورزقان]]
}}