تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان سراب»

بدون خلاصه ویرایش
(اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی)
{{Navbox with collapsible groups
| name = شهرستان سراب
| title = {{پرچمک|Iran}} [[شهرستان سراب]]
| state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}
|title=[[شهرستان سراب]]
| listclass = hlist
|abovestyle=background:white;
 
|titlestyle=background:#66cc99
|above group1 =مرکز: '''[[سرابمرکز (شهر)شهرستان|سرابمرکز]]'''
| list1 =
|selected={{{1|}}}
|list1='''[[سراب (شهر)|سراب]]'''
|group1=[[بخش مرکزی شهرستان سراب|بخش مرکزی]]
| group2 = '''[[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش‌ها]]'''
|abbr1=بخش مرکزی
| list2 =
|list1={{Navbox
{{Navbox|subgroup
|groupstyle=background:#9ACD32;
| group1 = [[بخش مرکزی شهرستان سراب|بخش مرکزی]]
|group1=[[شهر|شهرها]]
| list1 =
|list1='''[[سراب (شهر)|سراب]]'''
{{Navbox|subgroup
|group2=[[دهستان آغمیون]]
| group1 = '''شهرها'''
|list2='''[[آغمیون]]'''{{•}}[[اسبگران]]{{•}}[[اسفستان (سراب)|اسفستان]]{{•}}[[اسلام‌آباد (سراب)|اسلام‌آباد]]{{•}}[[تکلدان]]{{•}}[[چله‌خانه]]{{•}}[[زیراسف]]{{•}}[[سرخه‌ریز]]{{•}}[[سندان (روستا)|سندان]]{{•}}[[سنزیق]]{{•}}[[سهزاب]]{{•}}[[سوین (سراب)|سوین]]{{•}}[[شوره‌دل]]{{•}}[[صومعه زرین (سراب)|صومعه زرین]]{{•}}[[طاران]]{{•}}[[فرگوش]]{{•}}[[کادیجان]]{{•}}[[گلی (روستا)|گلی]]{{•}}[[گنبدان (سراب)|گنبدان]]
| list1 =
|group3=[[دهستان ابرغان]]
'''[[سراب (شهر)|سراب]]'''
|list3=[[آغچه‌کند]]{{•}}[[آناقیز]]{{•}}'''[[ابرغان]]'''{{•}}[[احمدآباد سفلی (سراب)|احمدآباد سفلی]]{{•}}[[احمدآباد علیا (سراب)|احمدآباد علیا]]{{•}}[[بافتان (سراب)|بافتان]]{{•}}[[بالستان (سراب)|بالستان]]{{•}}[[بهرمان (سراب)|بهرمان]]{{•}}[[جهیزدان (سراب)|جهیزدان]]{{•}}[[چرلو]]{{•}}[[چیچکلو (سراب)|چیچکلو]]{{•}}[[خاتون‌آباد (سراب)|خاتون‌آباد]]{{•}}[[داراب (سراب)|داراب]]{{•}}[[دامباران]]{{•}}[[دامنجان]]{{•}}[[دولت‌آباد (سراب)|دولت‌آباد]]{{•}}[[قارخون (سراب)|قارخون]]{{•}}[[قارقا]]{{•}}[[قزل‌گچی]]{{•}}[[قزلجه اکراد]]{{•}}[[قوشچی (سراب)|قوشچی]]{{•}}[[قوشه‌گنبد]]{{•}}[[گل‌آباد (سراب)|گل‌آباد]]{{•}}[[محسن‌آباد (سراب)|محسن‌آباد]]{{•}}[[مردآباد]]
 
|group4=[[دهستان حومه (سراب)|دهستان حومه]]
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|list4='''[[اسبفروشان]]'''{{•}}[[اشتجران]]{{•}}[[اله‌حق]]{{•}}[[اندراب (سراب)|اندراب]]{{•}}[[اوغان]]{{•}}[[ایدرشان]]{{•}}[[بیجند]]{{•}}[[پرکاب]]{{•}}[[تازه‌کند (حومه)|تازه‌کند]]{{•}}[[تیرشاب]]{{•}}[[حصار (سراب)|حصار]]{{•}}[[سرانسر]]{{•}}[[سردها (سراب)|سردها]]{{•}}[[صومعه حق]]{{•}}[[قشلاق (سراب)|قشلاق]]{{•}}[[مهین (روستا)|مهین]]{{•}}[[هریس (سراب)|هریس]]{{•}}[[هولیق]]
| list2 =
|group5=[[دهستان رازلیق]]
{{Navbox|subgroup
|list5=[[آبرس]]{{•}}[[اسبقران]]{{•}}[[اسطلو]]{{•}}[[انگیز]]{{•}}[[بلاسجین]]{{•}}[[پیرکمان]]{{•}}[[چه‌گوش]]{{•}}[[چهرق]]{{•}}[[چوللو]]{{•}}[[حسنجان کوه|حسنجان‌کوه]]{{•}}[[دیزج سفید]]{{•}}[[دیزج عظیم]]{{•}}[[دیزج میرهمای]]{{•}}'''[[رازلیق]]'''{{•}}[[شاللو]]{{•}}[[شیرمردان]]{{•}}[[شیره‌جین]]{{•}}[[قره‌قیه (سراب)|قره‌قیه]]{{•}}[[قزلقیه]]{{•}}[[قلعه‌جوق (سراب)|قلعه‌جوق]]{{•}}[[قورخود]]{{•}}[[کندوان (سراب)|کندوان]]{{•}}[[گواشین]]{{•}}[[میرکوه سفلی]]{{•}}[[میرکوه علیا]]{{•}}[[میرکوه وسطی]]{{•}}[[ینگجه (سراب)|ینگجه]]
| groupwidth = 11em
|group6=[[دهستان صائین]]
 
|list6=[[امام‌چای]]{{•}}[[اورتاکند]]{{•}}[[ایده‌لو (سراب)|ایده‌لو]]{{•}}[[باشکند (سراب)|باشکند]]{{•}}[[تازه‌کند (صائین)|تازه‌کند]]{{•}}[[حیدرآباد (سراب)|حیدرآباد]]{{•}}[[خضرآباد (سراب)|خضرآباد]]{{•}}[[دراب (سراب)|دراب]]{{•}}[[دکانلو]]{{•}}[[دیبکلو (سراب)|دیبکلو]]{{•}}[[زیری (سراب)|زیری]]{{•}}[[ساری‌قیه (سراب)|ساری‌قیه]]{{•}}[[سقزچی (سراب)|سقزچی]]{{•}}[[صندوقلو]]{{•}}[[عسگرآباد (سراب)|عسگرآباد]]{{•}}[[قرخ‌بلاغ]]{{•}}[[قره‌کانلو (سراب)|قره‌کانلو]]{{•}}[[قره‌مسجد]]{{•}}[[کلانتر سفلی]]{{•}}[[کلانتر علیا]]{{•}}'''[[کلیان (سراب)|کلیان]]'''{{•}}[[محمدکندی (سراب)|محمدکندی]]{{•}}[[مشهدی‌کندی]]{{•}}[[منقوطای]]{{•}}[[میدانجیق]]
|group7group1=[[دهستان ملایعقوبآغمیون]]
|list7list1='''[[آقبلاغ بهمنآغمیون]]'''{{•}}'''[[اردهااسبگران]]'''{{•}}[[ایرجاسفستان (سراب)|ایرجاسفستان]]{{•}}[[جلده‌باخاناسلام‌آباد (سراب)|اسلام‌آباد]]{{•}}[[حسنجانتکلدان]]{{•}}[[دونیقچله‌خانه]]{{•}}[[سلطان‌آباد (سراب)|سلطان‌آبادزیراسف]]{{•}}[[شالقونسرخه‌ریز]]{{•}}[[شکردرقسندان (روستا)|سندان]]{{•}}[[شیخ‌سرجینسنزیق]]{{•}}[[عبدالله‌آبادسهزاب]]{{•}}[[سوین (سراب)|عبدالله‌آبادسوین]]{{•}}[[کوشنقشوره‌دل]]{{•}}[[ملایعقوبصومعه زرین (سراب)|صومعه زرین]]{{•}}[[نارابطاران]]{{•}}[[نرمیق (سراب)|نرمیقفرگوش]]{{•}}[[هیروانکادیجان]]{{•}}[[وانقگلی سفلی(روستا)|گلی]]{{•}}[[وانقگنبدان علیا(سراب)|گنبدان]]
|group2=[[دهستان آغمیونابرغان]]
|list3list2=[[آغچه‌کند]]{{•}}[[آناقیز]]{{•}}'''[[ابرغان]]'''{{•}}[[احمدآباد سفلی (سراب)|احمدآباد سفلی]]{{•}}[[احمدآباد علیا (سراب)|احمدآباد علیا]]{{•}}[[بافتان (سراب)|بافتان]]{{•}}[[بالستان (سراب)|بالستان]]{{•}}[[بهرمان (سراب)|بهرمان]]{{•}}[[جهیزدان (سراب)|جهیزدان]]{{•}}[[چرلو]]{{•}}[[چیچکلو (سراب)|چیچکلو]]{{•}}[[خاتون‌آباد (سراب)|خاتون‌آباد]]{{•}}[[داراب (سراب)|داراب]]{{•}}[[دامباران]]{{•}}[[دامنجان]]{{•}}[[دولت‌آباد (سراب)|دولت‌آباد]]{{•}}[[قارخون (سراب)|قارخون]]{{•}}[[قارقا]]{{•}}[[قزل‌گچی]]{{•}}[[قزلجه اکراد]]{{•}}[[قوشچی (سراب)|قوشچی]]{{•}}[[قوشه‌گنبد]]{{•}}[[گل‌آباد (سراب)|گل‌آباد]]{{•}}[[محسن‌آباد (سراب)|محسن‌آباد]]{{•}}[[مردآباد]]
|group4group3=[[دهستان حومه (سراب)|دهستان حومه]]
|list4list3='''[[اسبفروشان]]'''{{•}}[[اشتجران]]{{•}}[[اله‌حق]]{{•}}[[اندراب (سراب)|اندراب]]{{•}}[[اوغان]]{{•}}[[ایدرشان]]{{•}}[[بیجند]]{{•}}[[پرکاب]]{{•}}[[تازه‌کند (حومه)|تازه‌کند]]{{•}}[[تیرشاب]]{{•}}[[حصار (سراب)|حصار]]{{•}}[[سرانسر]]{{•}}[[سردها (سراب)|سردها]]{{•}}[[صومعه حق]]{{•}}[[قشلاق (سراب)|قشلاق]]{{•}}[[مهین (روستا)|مهین]]{{•}}[[هریس (سراب)|هریس]]{{•}}[[هولیق]]
|group5group4=[[دهستان رازلیق]]
|list5list4=[[آبرس]]{{•}}[[اسبقران]]{{•}}[[اسطلو]]{{•}}[[انگیز]]{{•}}[[بلاسجین]]{{•}}[[پیرکمان]]{{•}}[[چه‌گوش]]{{•}}[[چهرق]]{{•}}[[چوللو]]{{•}}[[حسنجان کوه|حسنجان‌کوه]]{{•}}[[دیزج سفید]]{{•}}[[دیزج عظیم]]{{•}}[[دیزج میرهمای]]{{•}}'''[[رازلیق]]'''{{•}}[[شاللو]]{{•}}[[شیرمردان]]{{•}}[[شیره‌جین]]{{•}}[[قره‌قیه (سراب)|قره‌قیه]]{{•}}[[قزلقیه]]{{•}}[[قلعه‌جوق (سراب)|قلعه‌جوق]]{{•}}[[قورخود]]{{•}}[[کندوان (سراب)|کندوان]]{{•}}[[گواشین]]{{•}}[[میرکوه سفلی]]{{•}}[[میرکوه علیا]]{{•}}[[میرکوه وسطی]]{{•}}[[ینگجه (سراب)|ینگجه]]
|group6group5=[[دهستان صائین]]
|list6list5=[[امام‌چای]]{{•}}[[اورتاکند]]{{•}}[[ایده‌لو (سراب)|ایده‌لو]]{{•}}[[باشکند (سراب)|باشکند]]{{•}}[[تازه‌کند (صائین)|تازه‌کند]]{{•}}[[حیدرآباد (سراب)|حیدرآباد]]{{•}}[[خضرآباد (سراب)|خضرآباد]]{{•}}[[دراب (سراب)|دراب]]{{•}}[[دکانلو]]{{•}}[[دیبکلو (سراب)|دیبکلو]]{{•}}[[زیری (سراب)|زیری]]{{•}}[[ساری‌قیه (سراب)|ساری‌قیه]]{{•}}[[سقزچی (سراب)|سقزچی]]{{•}}[[صندوقلو]]{{•}}[[عسگرآباد (سراب)|عسگرآباد]]{{•}}[[قرخ‌بلاغ]]{{•}}[[قره‌کانلو (سراب)|قره‌کانلو]]{{•}}[[قره‌مسجد]]{{•}}[[کلانتر سفلی]]{{•}}[[کلانتر علیا]]{{•}}'''[[کلیان (سراب)|کلیان]]'''{{•}}[[محمدکندی (سراب)|محمدکندی]]{{•}}[[مشهدی‌کندی]]{{•}}[[منقوطای]]{{•}}[[میدانجیق]]
|group6=[[دهستان ملایعقوب]]
|list6=[[آقبلاغ بهمن]]{{•}}'''[[اردها]]'''{{•}}[[ایرج (سراب)|ایرج]]{{•}}[[جلده‌باخان]]{{•}}[[حسنجان]]{{•}}[[دونیق]]{{•}}[[سلطان‌آباد (سراب)|سلطان‌آباد]]{{•}}[[شالقون]]{{•}}[[شکردرق]]{{•}}[[شیخ‌سرجین]]{{•}}[[عبدالله‌آباد (سراب)|عبدالله‌آباد]]{{•}}[[کوشنق]]{{•}}[[ملایعقوب]]{{•}}[[ناراب]]{{•}}[[نرمیق (سراب)|نرمیق]]{{•}}[[هیروان]]{{•}}[[وانق سفلی]]{{•}}[[وانق علیا]]
}}
}}
 
|groupstyle=background:#9ACD32;
| group2 = [[بخش مهربان|مهربان]]
| list2 =
|abbr2=بخش مهربان
|list2= {{Navbox|subgroup
| group1 =[[شهر| '''شهرها]]'''
|groupstyle=background:#9ACD32;
| list1 =
|group1=[[شهر|شهرها]]
|list1=[[دوزدوزان]]{{•}}[[شربیان]]{{•}}'''[[مهربان (شهر)|مهربان]]'''
 
|group2=[[دهستان آلان برآغوش|دهستان{{سخ}}آلان برآغوش]]
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|list2='''[[آلان (سراب)|آلان]]'''{{•}}[[اتمیان سفلی]]{{•}}[[اتمیان وسطی]]{{•}}[[برآغوش]]{{•}}[[جمال‌آباد (سراب)|جمال‌آباد]]{{•}}[[دمیرچی (سراب)|دمیرچی]]{{•}}[[دی‌جان]]{{•}}[[دیلم‌شاه]]{{•}}[[رزگاه (سراب)|رزگاه]]{{•}}[[سیه‌دولان]]{{•}}[[صومعه زرین (مهربان)|صومعه زرین]]{{•}}[[قره‌بلاغ (سراب)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[قزلجه سادات]]{{•}}[[گلوجه (سراب)|گلوجه]]{{•}}[[نرمیق]]
| list2 =
|group3=[[دهستان اردلان]]
{{Navbox|subgroup
|list3=[[اجیرآباد]]{{•}}[[اردلان (سراب)|اردلان]]{{•}}[[ارزنق]]{{•}}'''[[اسنق]]'''{{•}}[[دیزج شور|دیزج‌شور]]{{•}}[[رجل‌آباد]]{{•}}[[زنجیل‌آباد]]{{•}}[[شادباغی (سراب)|شادباغی]]{{•}}[[قیصرق (سراب)|قیصرق]]{{•}}[[کیوج]]
| groupwidth = 11em
|group4=[[دهستان شربیان]]
 
|list4=[[اسماعیل‌آباد (سراب)|اسماعیل‌آباد]]{{•}}[[ایوق]]{{•}}[[برنج‌آباد (سراب)|برنج‌آباد]]{{•}}[[خاکی (سراب)|خاکی]]{{•}}[[دهدولان]]{{•}}[[سرچشمه (سراب)|سرچشمه]]{{•}}[[عباس‌آباد (سراب)|عباس‌آباد]]{{•}}[[کهدلان]]{{•}}[[لنجوان]]
|group2group1=[[دهستان آلان برآغوش|دهستان{{سخ}}آلان برآغوش]]
|list2list1='''[[آلان (سراب)|آلان]]'''{{•}}[[اتمیان سفلی]]{{•}}[[اتمیان وسطی]]{{•}}[[برآغوش]]{{•}}[[جمال‌آباد (سراب)|جمال‌آباد]]{{•}}[[دمیرچی (سراب)|دمیرچی]]{{•}}[[دی‌جان]]{{•}}[[دیلم‌شاه]]{{•}}[[رزگاه (سراب)|رزگاه]]{{•}}[[سیه‌دولان]]{{•}}[[صومعه زرین (مهربان)|صومعه زرین]]{{•}}[[قره‌بلاغ (سراب)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[قزلجه سادات]]{{•}}[[گلوجه (سراب)|گلوجه]]{{•}}[[نرمیق]]
|group3group2=[[دهستان اردلان]]
|list3list2=[[اجیرآباد]]{{•}}[[اردلان (سراب)|اردلان]]{{•}}[[ارزنق]]{{•}}'''[[اسنق]]'''{{•}}[[دیزج شور|دیزج‌شور]]{{•}}[[رجل‌آباد]]{{•}}[[زنجیل‌آباد]]{{•}}[[شادباغی (سراب)|شادباغی]]{{•}}[[قیصرق (سراب)|قیصرق]]{{•}}[[کیوج]]
|group3=[[دهستان ابرغانشربیان]]
|list4list3=[[اسماعیل‌آباد (سراب)|اسماعیل‌آباد]]{{•}}[[ایوق]]{{•}}[[برنج‌آباد (سراب)|برنج‌آباد]]{{•}}[[خاکی (سراب)|خاکی]]{{•}}[[دهدولان]]{{•}}[[سرچشمه (سراب)|سرچشمه]]{{•}}[[عباس‌آباد (سراب)|عباس‌آباد]]{{•}}[[کهدلان]]{{•}}[[لنجوان]]
}}
}}
}}
 
}}<noinclude>
منبع: درگاه ملی آمار.
[[رده:الگو:شهرستان‌های ایران|سراب]]
[[رده:شهرستان سراب]]