تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان بستان‌آباد»

بدون خلاصه ویرایش
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان اوجان غربی|دهستان اوجان{{سخ}} غربی]]
|list1=[[آغورآباد]]{{•}}[[اسب‌آباد]]{{•}}[[اشرف‌آباد (بستان‌آباد)|اشرف‌آباد]]{{•}}[[امرالله (بستان‌آباد)|امرالله]]{{•}}[[باش‌سیز]]{{•}}[[باشسیز اوجان]]{{•}}'''[[بنه‌کهل]]'''{{•}}[[بهادر]]{{•}}[[پشتیکلو]]{{•}}[[تندرآغاج]]{{•}}[[جوقان بزرگ]]{{•}}[[جوقان کوچک]]{{•}}[[چرزه‌خون]]{{•}}[[حسن‌کهل]]{{•}}[[حصار (بستان‌آباد)|حصار]]{{•}}[[خیرآباد (بستان‌آباد)|خیرآباد]]{{•}}[[زنگبار (بستان‌آباد)|زنگبار]]{{•}}[[شاه‌میرس]]{{•}}[[علیجان]]{{•}}[[قازانچای]]{{•}}[[قره‌کوشن]]{{•}}[[قلعه علیا]]{{•}}[[قوروقچی‌رود]]{{•}}[[گل‌آخور (بستان‌آباد)|گل‌آخور]]{{•}}[[موسی‌قیه ابوالحسن]]
|group2=[[دهستان شبلی|شبلی]]
|list2=[[ایرانق]]{{•}}[[ثمرخیزان]]{{•}}'''[[سعیدآباد (بستان‌آباد)|سعیدآباد]]'''{{•}}[[شبلی (بستان‌آباد)|شبلی]]{{•}}[[قزلجه‌میدان]]{{•}}[[کندول]]{{•}}[[متنق]]
|group3=[[دهستان قوریگل|قوریگل]]
|list3=[[آلانق]]{{•}}[[ارشتناب]]{{•}}[[اسفنگره]]{{•}}[[اعناب]]{{•}}[[امین‌آباد (بستان‌آباد)|امین‌آباد]]{{•}}[[ترکه‌داری]]{{•}}[[خیره‌مسجد]]{{•}}[[زینکش]]{{•}}[[علی‌آباد (بستان‌آباد)|علی‌آباد]]{{•}}[[قیصناب]]{{•}}[[کر (بستان‌آباد)|کر]]{{•}}[[کزبین]]{{•}}[[گله‌خانه]]{{•}}[[نوجه‌ده کوه]]{{•}}[[هراب]]{{•}}'''[[یوسف‌آباد (بستان‌آباد)|یوسف‌آباد]]'''
|group4=[[دهستان مهرانرود جنوبی|دهستان مهرانرود{{سخ}} جنوبی]]
|list4=[[آغبلاغ (بستان‌آباد)|آغبلاغ]]{{•}}[[آیقرچمن سفلی]]{{•}}[[آیقرچمن علیا]]{{•}}[[اکین‌آباد]]{{•}}'''[[حاج‌آقا]]'''{{•}}[[خاتون‌آباد (بستان‌آباد)|خاتون‌آباد]]{{•}}[[دیزناب]]{{•}}[[ساران]]{{•}}[[سیسان قدیم]]{{•}}[[کرگان قدیم]]{{•}}[[میاردان]]{{•}}[[نهر (بستان‌آباد)|نهر]]{{•}}[[هلان]]
|group5=[[دهستان مهرانرود مرکزی|دهستان مهرانرود{{سخ}} مرکزی]]
|list5=[[آبریز (بستان‌آباد)|آبریز]]{{•}}[[آتباتان]]{{•}}[[اشدلق سفلی]]{{•}}[[اشدلق علیا]]{{•}}[[الوندی (بستان‌آباد)|الوندی]]{{•}}[[انباردان]]{{•}}[[انرجان]]{{•}}[[تازه‌کند (مهران‌رود مرکزی)|تازه‌کند]]{{•}}[[ترکمپور]]{{•}}[[جانبهان]]{{•}}[[زیرکان]]{{•}}[[سقین‌سرای]]{{•}}[[سیه‌ناب]]{{•}}[[طوراقیه]]{{•}}[[قلعه قاضی (بستان‌آباد)|قلعه قاضی]]{{•}}[[قوزلوجه (بستان‌آباد)|قوزلوجه]]{{•}}'''[[کردکندی]]'''{{•}}[[کلو (بستان‌آباد)|کلو]]{{•}}[[گورچین]]{{•}}[[نوجه‌ده سادات]]
}}
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان اوجان شرقی|دهستان اوجان{{سخ}} شرقی]]
|list1=[[آغچه‌کهل زمانی]]{{•}}[[آقاجان]]{{•}}[[تازه‌کند (اوجان شرقی)|تازه‌کند]]{{•}}[[جغر]]{{•}}[[جوریم]]{{•}}[[خشندرق]]{{•}}[[خلیله‌ده]]{{•}}[[زگلوجه (اوجان شرقی)|زگلوجه]]{{•}}[[عین‌الدین]]{{•}}'''[[قره‌بابا (اوجان شرقی)|قره‌بابا]]'''{{•}}[[قوزلو (بستان‌آباد)|قوزلو]]{{•}}[[کلغان]]{{•}}[[گل‌قاسم]]{{•}}[[گلوجه سعید]]{{•}}[[مشگین‌جیق]]{{•}}[[نوشهر (بستان‌آباد)|نوشهر]]{{•}}[[ینگجه (اوجان شرقی)|ینگجه]]
|group2=[[دهستان سهندآباد|سهندآباد]]
|list2=[[آبدار]]{{•}}[[آقدره (بستان‌آباد)|آقدره]]{{•}}[[آلمالو (بستان‌آباد)|آلمالو]]{{•}}[[خاچیک (بستان‌آباد)|خاچیک]]{{•}}[[دلی‌قوروقچی]]{{•}}[[دهناب]]{{•}}[[ساری‌گونی]]{{•}}[[سیر سفلی]]{{•}}[[سیر علیا]]{{•}}[[سیر وسطی]]{{•}}[[قبله‌مسجد]]{{•}}[[قراین]]{{•}}'''[[قره‌چای حاج‌علی]]'''{{•}}[[قلعه‌جوق سفلی]]{{•}}[[قلعه‌جوق علیا]]{{•}}[[گوندوغدی (بستان‌آباد)|گوندوغدی]]{{•}}[[ملاقاسم (بستان‌آباد)|ملاقاسم]]{{•}}[[منصورآباد (بستان‌آباد)|منصورآباد]]{{•}}[[ورگل (بستان‌آباد)|ورگل]]
|group3=[[دهستان عباس شرقی|دهستان عباس{{سخ}} شرقی]]
|list3=[[ازومچی]]{{•}}[[امامیه (بستان‌آباد)|امامیه]]{{•}}[[بنفشه‌درق (بستان‌آباد)|بنفشه‌درق]]{{•}}[[پیرلوجه]]{{•}}[[جداقیه (بستان‌آباد)|جداقیه]]{{•}}[[حافظ (بستان‌آباد)|حافظ]]{{•}}[[خشگناب]]{{•}}[[داش‌آتان]]{{•}}[[زرین‌قبا]]{{•}}[[زگلوجه (عباس شرقی)|زگلوجه]]{{•}}[[سعدی (روستا)|سعدی]]{{•}}[[شنگل‌آباد (بستان‌آباد)|شنگل‌آباد]]{{•}}[[قاشقای]]{{•}}[[قران‌قیه]]{{•}}[[قره‌بابا (عباس شرقی)|قره‌بابا]]{{•}}'''[[قره‌چمن]]'''{{•}}[[قره‌قیشه]]{{•}}[[قزلجه (بستان‌آباد)|قزلجه]]{{•}}[[قایش قورشاق]]{{•}}[[کوخالو]]{{•}}[[گجین (بستان‌آباد)|گجین]]{{•}}[[گلهین]]{{•}}[[گلوجه (بستان‌آباد)|گلوجه]]{{•}}[[ملامحمود]]{{•}}[[یله‌قارشو]]
|group4=[[دهستان عباس غربی|دهستان عباس{{سخ}} غربی]]
|list4=[[آغچه‌کهل رجبانلو]]{{•}}[[احمدآباد (بستان‌آباد)|احمدآباد]]{{•}}[[الخلج]]{{•}}[[باشکند]]{{•}}[[بهجت‌آباد (بستان‌آباد)|بهجت‌آباد]]{{•}}[[پستکان]]{{•}}[[پیرسلطان]]{{•}}[[تازه‌کند (عباس غربی)|تازه‌کند]]{{•}}[[چرم‌خوران سفلی]]{{•}}[[چرم‌خوران علیا]]{{•}}[[چینی‌بلاغ]]{{•}}[[دره‌چه]]{{•}}[[دیبکلو]]{{•}}[[سرخه (بستان‌آباد)|سرخه]]{{•}}[[سرخه ساروخلیل]]{{•}}[[سلطانگه]]{{•}}[[شیخ‌بیگلو]]{{•}}[[شیروانه‌ده]]{{•}}[[طبقلو]]{{•}}[[علی‌گاو]]{{•}}[[قپچاق (بستان‌آباد)|قپچاق]]{{•}}[[قره‌بلاغ (بستان‌آباد)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[قره‌چای نقشی]]{{•}}[[قزل‌احمد]]{{•}}[[کورملا]]{{•}}[[گنبد (بستان‌آباد)|گنبد]]{{•}}[[نوساله]]{{•}}[[ینگجه (عباس غربی)|ینگجه]]
}}